Darmowe komputery dla uchodźców z Ukrainy. Ruszyła nowa akcja pomocowa

Darmowe komputery dla uchodźców z Ukrainy. Ruszyła nowa akcja pomocowa

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne. Dziecko siedzi za komputerem
Zdjęcie ilustracyjne. Dziecko siedzi za komputerem Źródło:Pexels / cottonbro
„Chcemy im podarować odrobinę ciepła i opieki” – organizatorzy zapraszają firmy i osoby prywatne do włączenia się w zbiórkę sprzętu dla potrzebujących rodzin z Ukrainy.

Inicjatorem zbiórki komputerów i laptopów na potrzeby Ukraińców z dziećmi była polska firma HuskyHamster.com. Ta sama firma informuje, że wraz z organizacją Warto Razem dostarczyła już sprzęt do 30 rodzin wielodzietnych.

Kto może przekazać swój sprzęt?

Według organizatorów każda chętna osoba, duża i mała firma, może pomóc ze sprzętem. „Jako ludzie i jako organizacja prosimy wszystkie polskie (i nie tylko!) firmy, aby grzebały w szafach i rozglądały się po wszystkich zakamarkach w poszukiwaniu sprzętu, który już nie będzie Wam przydatny, ale może zmienić czyjeś życie” – piszą organizatorzy na oficjalnej stronie.

Chcę oddać mój sprzęt. Co dalej?

Aby wziąć udział w akcji, firma musi wypełnić wniosek online na oficjalnej stronie internetowej, w którym trzeba podać swoje dane i informacje o sprzęcie, który chce się oddać. Organizatorzy skontaktują się, gdy tylko otrzymają zgłoszenie. Firma organizująca zbiórkę dostarczy przykładową umowę darowizny oraz ustali datę i godzinę odbioru sprzętu.

Kto otrzyma sprzęt?

Organizatorzy pomogą przede wszystkim rodzinom wielodzietnym. Jak informują na oficjalnej stronie, współpracują z organizacjami pozarządowymi, które wybierają ze swoich baz danych najbardziej potrzebujące rodziny. Warunkiem otrzymania sprzętu jest status uchodźcy, a w przypadku obywateli Ukrainy wjazd do Polski po 24 lutego.

Tymczasem w Warszawie działa bezpłatne Centrum Nauki i Rozwoju dla uchodźców z Ukrainy, które udostępnia 120 stanowisk komputerowych dla uczniów i studentów studiujących zdalnie w systemie ukraińskim. Nauczyciele ukraińscy, którzy przebywają w Warszawie w celu prowadzenia lekcji zdalnych, mogą również korzystać z miejsc pracy w Centrum Nauki i Rozwoju.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: komputerdlauchodzcy.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom