Cекрети успішного вивчення польської мови. Корисні поради експерта
  • Anastazja OleksijenkoАвтор:Anastazja Oleksijenko

Cекрети успішного вивчення польської мови. Корисні поради експерта

Додано: 
Właścicielka szkoły językowej Polski_tu razem z nauczycielem i metidykiem szkoły
Właścicielka szkoły językowej Polski_tu razem z nauczycielem i metidykiem szkoły Джерело: Archiwum prywatne
Вивчення польської мови може бути справжнім викликом для іноземців. „Важливо показати студентам, що вивчення мови складається з етапів, кожен з яких має свою цінність. Навіть відносно невеликі досягнення є дуже важливими. Важливою є також атмосфера навчання, в якій студенти відчувають себе в безпеці. Вони знають, що можуть робити помилки і вчитися на них”, – розповідає викладач Дмитро Бойчук в інтерв'ю Wprost Ukraine.

Анастасія Олексієнко, Wprost Ukraina: Які найпоширеніші помилки чи труднощі, з якими зазвичай зіштовхуються студенти під час вивчення польської мови?

Дмитра Бойчук, викладача та методиста школи PolskiTu: Польська мова одна зі слов'янських мов, що означає наявність в ній спільних з українською мовою слів. Однак через різницю польської та української культур, значення цих слів часто не збігаються. Ці слова також відомі під назвою „фальшиві друзі” перекладача.

Якщо говорити про розуміння польської мови на слух, через специфічний наголос на передостанній склад людям важко зрозуміти слова, які в українській мові виглядають схоже.

Які стратегії вважаються найефективнішими для навчання польської мови, зокрема враховуючи граматику та лексику?

Одними з найефективніших стратегій для вивчення польської мови є слухання аудіоматеріалів та регулярні розмовні практики. Також вивчення граматики у контексті, іншими словами прикладна практична граматика. Що стосується лексики, тут можна використовувати різні словники та додатки для вивчення нових слів. Проте найбільш дієвим способом вивчення лексики, як на мене, є написання навчальних карток зі словами. З однієї сторони слово, з іншої переклад.

Як важливо включати культурний аспект у процес вивчення польської мови і як це може полегшити розуміння мови?

Вивчення культурного аспекту є надзвичайно важливою складовою навчання, яка дозволяє досягнути високого рівня володіння польською, а також суттєво скоротити навчання. Знаючи культурні особливості мови, стає простіше розуміти ті чи інші слова, форми, конструкції. Розуміння культури дає відповіді на питання коли та яким чином використовувати певні вирази та конструкції, допомагає зрозуміти контекст використання, а також пояснює його.

Які технологічні інновації чи додатки можуть полегшити процес вивчення польської мови?

Від онлайн-платформ та інтерактивних чат-ботів, розроблених мовними школами, до штучного інтелекту. Мобільні додатки з функцією розпізнавання мови, які дозволяють записувати власну вимову та порівнювати її з вимовою носіїв мови, є одними з найцікавіших практичних інструментів для покращення розмовних навичок.

Але одним з найпопулярніших способів самостійного вивчення польської мови є онлайн-курси, які пропонує, зокрема, школа polskitu. Також популярними є Duolingo, Babbel та багато інших. Серед мобільних додатків варто виділити Memrise та Mondly. Багато відеоуроків також можна знайти на платформі YouTube. Я також рекомендую використовувати всі матеріали польською мовою – в аудіо та відеоформаті, які доступні в Інтернеті безкоштовно. Йдеться про звикання до мови.

Як важливо включати аутентичні матеріали (фільми, музику, тексти) у вивчення польської мови та як це може збагатити навчальний процес?

Важко переоцінити важливість використання таких матеріалів для вивчення мови. Багато хто помилково вважає, що музика та фільми є лише формою розваги для учнів і не сприяють значному покращенню мовних навичок. Це не так. Насправді такі матеріали не лише сприяють покращенню мовних навичок, але й дають мотивацію продовжувати навчання та досягати нових цілей.

Які особливості фонетики польської мови можуть бути важливими для іноземців, які вивчають її вперше?

Одним з найважливіших аспектів фонетики польської мови є обов'язковий наголос на передостанньому складі слів. Для українців це є основною складністю. Тому важливо запам'ятати це правило і практикувати його у повсякденному спілкуванні.

Серед інших особливостей фонетики важливо також згадати про "l" та "ł" у польській мові. Це дві різні літери, які відрізняються від української "л". "Ł" твердіша у вимові, тоді як "l" нагадує українську "л", але м'якша.

Як почати говорити з польським акцентом чи варто над цим працювати?

Почнемо з того, що далеко не для кожного учня це важливо, оскільки кожен вивчає польську мову для різних цілей. Однак щоб почати говорити з польським акцентом зовсім не потрібно досягати умовного максимального рівня володіння польською мовою. Для цього потрібно не тільки вимовляти правильно звуки, але й вміло використовувати слова та фрази, які використовують носії в конкретній ситуації. У цьому випадку потрібна постійна практика з носіями мови.

Щоб досягнути натуральної вимови раджу використовувати вправу під назвою shadowing. Це метод активного вивчення мови, коли ми одночасно слухаємо і повторюємо висловлювання чи текст після носія мови. Основна ідея полягає в тому, щоб максимально точно відтворити вимову, інтонацію, ритм та швидкість мовлення носія мови. Все що знадобиться це аудіо або краще відео фрагмент інтерв'ю, фільму чи звичайної розмови польською мовою. Нашим завданням буде одночасно прослуховування цього фрагменту та паралельне повторювання всього що ми чуємо. Для кращого ефекту можна записати свій голос і пізніше порівняти вимову з оригіналом. Ця вправа надзвичайно ефективна саме тому, що коли ми повторюємо за кимось, ми не обмежуємося лімітом власних навичок, як при читанні тексту і використовуємо весь потенціал мовного апарату.

Які методи навчання сприяють збереженню мотивації студента протягом тривалого періоду вивчення мови?

Задля збереження мотивації студента важливо використовувати різноманітні методи навчання такі як:

  • встановлення конкретних цілей та відстежування прогресу їх досягнення;
  • використовування та комбінування різних матеріалів: музики, фільмів, книг та відеоуроків;
  • інтерактивні заняття (практикум) з носіями мови;
  • вивчення культурного аспекту мови.

Мовні ігри та спеціальні вправи моделюють різні комунікативні ситуації, в яких рано чи пізно опиниться кожен учень, тому важливо використовувати їх для вдосконалення комунікативних навичок.

Як підтримати студентів у подоланні мовного бар'єру та розвитку впевненості у спілкуванні польською мовою?

Важливо показати студентам, що вивчення мови складається з етапів, кожен з яких має свою цінність. Навіть відносно невеликі досягнення є дуже важливими. Важливою є також атмосфера навчання, в якій студенти відчувають себе в безпеці. Вони знають, що можуть робити помилки і вчитися на них. Помилки також є невід'ємною частиною процесу вивчення мови.

Для подолання мовного бар'єру необхідна регулярна практика з носіями мови. Просте емпіричне правило: чим більше практики, тим більше впевненості.

Czytaj też:
Відкриття бізнесу в Польщі. Експерт дає покрокові поради

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам