Sekrety skutecznej nauki języka polskiego. Praktyczne rady eksperta
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

Sekrety skutecznej nauki języka polskiego. Praktyczne rady eksperta

Dodano: 
Właścicielka szkoły językowej Polski_tu razem z nauczycielem i metidykiem szkoły
Właścicielka szkoły językowej Polski_tu razem z nauczycielem i metidykiem szkoły Źródło:Archiwum prywatne
Nauka języka polskiego może stanowić dla obcokrajowców prawdziwe wyzwanie. – Ważne jest, aby pokazać uczniom, że nauka języka składa się z etapów, z których każdy ma swoją wartość. Nawet względnie małe osiągnięcia są bardzo ważne. Ważna jest również atmosfera nauki, w której uczniowie czują się bezpiecznie. Wiedzą, że mogą popełniać błędy i uczyć się na nich – mówi w rozmowie z „Wprost Ukraina” nauczyciel Dmitro Bojczuk.

Anastazja Oleksijenko, „Wprost Ukraina”: Z jakimi trudnościami najczęściej borykają się osoby, które uczą się języka polskiego?

Dmitro Bojczuk, nauczyciel i metodyk ze szkoły PolskiTu: Polski jest jednym z języków słowiańskich. Można zauważyć, że zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim część słów jest podobna. Jednak z powodu różnic kulturowych między krajami znaczenie tych słów często się nie pokrywa. Słowa, które są w kilku językach bardzo podobne, a różnią się znaczeniem, znane są jako „fałszywi przyjaciele tłumacza”.

Jeśli chodzi o rozumienie języka polskiego „słuchanego”, ze względu na specyficzny akcent na przedostatniej sylabie, bywa, że Ukraińcom trudno zrozumieć konkretne słowa czy zdania. Nawet te, które w języku ukraińskim wyglądają podobnie.

Jakie strategie są najskuteczniejsze podczas nauki języka polskiego? Co zrobić, żeby zarówno poznać zasady gramatyki, jak i wzbogacić słownictwo?

Jednymi z najskuteczniejszych strategii nauki języka polskiego są: słuchanie materiałów dźwiękowych i regularne prowadzenie rozmów w tym języku. W taki sposób, w praktyce, można nauczyć się także gramatyki stosowanej. Jeśli chodzi o słownictwo, można używać różnych słowników i aplikacji do nauki nowych słów. Jednak najbardziej skutecznym sposobem nauki słownictwa, moim zdaniem, jest tworzenie tzw. fiszek. Z jednej strony kartki należy napisać słowo, którego chcemy się nauczyć, a z drugiej jego tłumaczenie.

Jak ważne jest uwzględnianie aspektu kulturowego w procesie nauki języka polskiego i w jaki sposób może to ułatwić zrozumienie języka?

Zrozumienie kulturowego aspektu jest niezmiernie istotnym elementem, pozwalającym osiągnąć wysoki poziom oraz znacznie skrócić czas nauki. Znając kulturowy kontekst językowy, łatwiej jest zrozumieć konkretne słowa, wyrażenia i sformułowania. Ten aspekt dostarcza odpowiedzi na pytania, kiedy i w jaki sposób używać określonych konstrukcji, a także pomaga zrozumieć kontekst.

Jakie technologiczne innowacje lub aplikacje mogą ułatwić proces nauki języka polskiego?

Od internetowych platform i interaktywnych chat-botów stworzonych przez szkoły językowe po sztuczną inteligencję. Aplikacje mobilne z wykorzystaniem rozpoznawania mowy, które pozwalają nagrywać własną wymowę i porównywać ją z wymową native speakerów, są jednymi z najciekawszych praktycznych narzędzi do doskonalenia umiejętności konwersacji.

Ale jednym z najpopularniejszych sposobów samodzielnej nauki języka polskiego są kursy online, oferowane między innymi przez szkołę polski_tu. Popularne są także Duolingo, Babbel i wiele innych. Wśród aplikacji mobilnych należy wyróżnić Memrise i Mondly. Wiele lekcji wideo można również znaleźć na platformie YouTube. Polecam korzystać także ze wszystkich materiałów w języku polskim – w formie audio i wideo – które są dostępne w sieci za darmo. Chodzi o osłuchanie z językiem.

Jak ważne jest uwzględnianie tego typu materiałów w nauce języka polskiego i w jaki sposób może to wzbogacić proces edukacyjny?

Trudno przecenić znaczenie korzystania z tego typu materiałów do nauki języka. Wielu ludzi błędnie uważa, że muzyka i filmy są jedynie formą rozrywki dla uczniów i nie przynoszą znaczącej poprawy umiejętności językowych. To nieprawda. W rzeczywistości takie materiały przyczyniają się nie tylko do poprawy umiejętności językowych, ale również dostarczają motywację do kontynuowania nauki i osiągania nowych celów.

Jakie cechy fonetyki języka polskiego mogą być istotne dla obcokrajowców, którzy rozpoczynają naukę?

Jednym z najważniejszych aspektów fonetyki języka polskiego jest zasadniczy akcent na przedostatniej sylabie wyrazów. Dla Ukraińców jest to duże utrudnienie. Dlatego ważne jest, aby zapamiętać tę zasadę i praktykować ją w codziennych rozmowach.

Wśród innych cech fonetyki ważne jest także wspomnienie o „l” i „ł” w języku polskim. To dwie różne litery, które różnią się od ukraińskiego „л”. „Ł” jest twardsze w wymowie, a „l” przypomina ukraińskie „л”, ale jest bardziej miękkie.

Jak zacząć mówić z polskim akcentem? Czy warto nad tym pracować?

Zacznijmy od tego, że nie dla wszystkich uczniów jest to ważne, ponieważ w czasie nauki języka polskiego różnym osobom mogą towarzyszyć inne cele.

Aby mówić z polskim akcentem, potrzebna jest stała praktyka z native speakerami. By osiągnąć naturalną wymowę, zalecamy ćwiczenie o nazwie „shadowing”. To metoda aktywnej nauki języka, w której słuchamy i powtarzamy wypowiedzi po native speakerze. Główna idea polega na jak najdokładniejszym odwzorowaniu wymowy, intonacji, rytmu i szybkości mówienia native speakera. Wszystko, co będzie potrzebne, to fragment materiału audio lub wideo. Dla lepszego efektu można nagrać swój głos i po odsłuchaniu porównać wymowę z oryginałem. To ćwiczenie jest niezwykle skuteczne, ponieważ podczas powtarzania za kimś, uruchamiamy cały potencjał aparatu mowy.

Jakie metody nauczania sprzyjają utrzymaniu motywacji ucznia przez długi okres nauki języka?

Aby utrzymać motywację, ważne jest stosowanie różnorodnych metod, takich jak:

  • ustalanie konkretnych celów i śledzenie postępów w ich osiąganiu;
  • wykorzystywanie różnorodnych materiałów: muzyki, filmów, książek i lekcji wideo;
  • interaktywne zajęcia z native speakerami;
  • nauka kulturowego aspektu języka.

Gry językowe i konkretne ćwiczenia stanowią symulację różnych sytuacji komunikacyjnych, w których wcześniej czy później znajdzie się każdy uczeń, dlatego ważne jest ich stosowanie w celu poprawy umiejętności komunikacyjnych.

Jak wspierać studentów w przezwyciężaniu bariery językowej i rozwijaniu pewności siebie w komunikowaniu się w języku polskim?

Ważne jest, aby pokazać uczniom, że nauka języka składa się z etapów, z których każdy ma swoją wartość. Nawet względnie małe osiągnięcia są bardzo ważne. Ważna jest również atmosfera nauki, w której uczniowie czują się bezpiecznie. Wiedzą, że mogą popełniać błędy i uczyć się na nich. Błędy są również nieodłączną częścią procesu nauki języka.

Aby przezwyciężyć bariery językowe, regularna praktyka z native speakerami jest konieczna. Prosta zasada: im więcej praktyki, tym większa pewność siebie.

Czytaj też:
Otwieranie firmy w Polsce. Ekspertka udziela porad krok po kroku

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom