Utrata paszportu zagranicznego w Polsce. Co zrobić w tej sytuacji?

Utrata paszportu zagranicznego w Polsce. Co zrobić w tej sytuacji?

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, paszport w rękach mężczyzny
Zdjęcie ilustracyjne, paszport w rękach mężczyzny Źródło:Pexels / nappy
Co zrobić w przypadku utraty paszportu zagranicznego podczas pobytu w Polsce? W naszym tekście znajdziesz jasne instrukcje, jak szybko i bezpiecznie odnowić dokument bez opuszczania kraju.

Paszport zagraniczny to ważny dokument, który pozwala nam przekraczać granice innych krajów. Jest dowodem naszej tożsamości i obywatelstwa Ukrainy. Utrata paszportu w Polsce to nieprzyjemne zdarzenie, które wymaga pilnego rozwiązania. Jeśli jednak zadziałasz prawidłowo, będziesz w stanie szybko i łatwo uzyskać nowy dokument.

Utrata paszportu zagranicznego. Kolejność postępowania

Po zgubieniu paszportu, należy jak najszybciej wykonać poniższe kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i przyspieszyć proces:

  • Udaj się do oddziału policji w Twojej okolicy i uzyskaj zaświadczenie stwierdzające, że zgłosiłeś utratę paszportu. Nie trzeba czekać, aż policja zacznie szukać zagubionego dokumentu, choć czasami faktycznie się on odnajduje.
  • Weź zaświadczenie i przyjdź z nim do Ambasady Ukrainy w Polsce. Lepiej jest mieć wszystkie dokumenty potwierdzające obywatelstwo ukraińskie lub po prostu potwierdzające tożsamość (na przykład paszport wewnętrzny obywatela Ukrainy lub jego kopię).
  • Po potwierdzeniu obywatelstwa Ukrainy konsul wyda zaświadczenie o powrocie do Ukrainy, które pozwoli na przekroczenie granicy i powrót do domu. Podróżowanie z takim dokumentem jest zabronione.

Jak wyrobić paszport zagraniczny w Polsce?

Ze względu na dużą liczbę ukraińskich uchodźców w Europie, Serwis Paszportowy Ukrainy otworzył dziesiątki oddziałów w różnych miastach, aby ułatwić rozwiązywanie kwestii biurokratycznych. Redakcja Wprost Ukraina opracowała już listę polskich miast, w których można ubiegać się o ukraiński lub zagraniczny paszport.

Procedura składania dokumentów w serwisie paszportowym nie jest skomplikowana i obejmuje tylko kilka kroków:

  1. Po pierwsze, należy umówić się na wizytę online. Krok ten nie jest obowiązkowy w przypadku składania wniosku za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Państwowego „Dokument”, ale jeśli ubiegasz się o paszport za pośrednictwem Ambasady Ukrainy w Polsce, rejestracja w elektronicznej kolejce jest niezbędnym krokiem;
  2. Przyjdź do centrum lub ambasady w wyznaczonym czasie z pakietem niezbędnych dokumentów;
  3. Złóż wniosek o paszport i zrób zdjęcie na miejscu;
  4. Zapłać za usługę.
  5. Poczekaj na wydanie dokumentów i odbierz je osobiście po otrzymaniu powiadomienia SMS z ośrodka.

Czytaj też:
Prawo jazdy z dostawą dla ukraińskich kierowców za granicą. Szczegóły
Czytaj też:
Jak zapisać dziecko do przedszkola w Polsce? Przedstawiamy przejrzystą instrukcję

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom