Prawo jazdy z dostawą dla ukraińskich kierowców za granicą. Szczegóły

Prawo jazdy z dostawą dla ukraińskich kierowców za granicą. Szczegóły

Dodano: 
Osoba w samochodzie
Osoba w samochodzie Źródło:Unsplash
Zapewnienie obywatelom Ukrainy przebywającym za granicą możliwości wymiany prawa jazdy stało się rzeczywistością dzięki innowacyjnej usłudze uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Jak to zrobić?

Kierowcy z Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce i potrzebują wymienić prawo jazdy, mogą już skorzystać z wygodnej usługi online. Pozwala ona zamówić nowy dokument bez konieczności powrotu do ojczyzny. Ta usługa będzie przydatna dla tych, którzy chcą wymienić swoje prawo jazdy, otrzymane po raz pierwszy na dwa lata, zgubili lub uszkodzili dokument albo zmienili dane osobiste.

Jak działa usługa?

Proces zamawiania prawa jazdy z dostawą za granicę jest niezwykle prosty i wygodny. Kierowcy muszą się zalogować do swojego elektronicznego konta kierowcy, wybrać powód wymiany prawa jazdy, zaznaczyć międzynarodową dostawę i dokonać płatności. Po przetworzeniu wniosku przez ośrodek obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gotowy dokument jest dostarczany do wybranego oddziału. Termin dostawy międzynarodowej wynosi około 15 dni. Orientacyjny koszt prawa jazdy wynosi 311 hrywien za formularz i usługę administracyjną, a koszty logistyczne przewoźnika pocztowego za granicę wynoszą 960 hrywien.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Aby dowiedzieć się więcej na temat usług centrów obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, obywatele mogą dzwonić pod numer (044) 290-19-88 lub odwiedzić strony Głównego Centrum Obsługi MVS na platformach FacebookInstagram. Ponadto przydatne informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Czytaj też:
„Podziemny stand-up” w Warszawie. Pomoc na rzecz humanitarnego rozminowania
Czytaj też:
Program nauczania ukrainistyki dla uczniów z Ukrainy mieszkających w Polsce. Szczegóły

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: kmu.gov.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom