Program nauczania ukrainistyki dla uczniów z Ukrainy mieszkających w Polsce. Szczegóły

Program nauczania ukrainistyki dla uczniów z Ukrainy mieszkających w Polsce. Szczegóły

Dodano: 
Ilustracyjne zdjęcie, dziewczyna przy biurku w szkole
Ilustracyjne zdjęcie, dziewczyna przy biurku w szkole Źródło:Pexels / Gustavo Fring
Ukraińscy uczniowie, którzy obecnie uczęszczają do polskich szkół, mają możliwość studiowania ukrainistyki online. Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy opisało szczegóły tej inicjatywy.

Ambasada Ukrainy w Polsce poinformowała o wejściu w życie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie nowego systemu oświaty realizowanego między Ukrainą a Polską. Zgodnie z tym dokumentem, uczniowie z Ukrainy, którzy z powodu wojny uczą się w zagranicznych szkołach, będą mogli zdalnie uczyć się ukraińskiej części programu szkolnego. Jeśli chodzi o inne przedmioty, dzieci będą nadal uczyć się w instytucjach edukacyjnych kraju, w którym przebywają. Ważnym szczegółem jest to, że oceny uzyskane z tych wspólnych przedmiotów będą automatycznie zaliczane uczniom szkół ukraińskich.

„Dzieci mają prawo uczyć się zdalnie w placówkach oświatowych wyznaczonych przez władze lokalne i uczyć się tylko przedmiotów z komponentem ukraińskim, takich jak język ukraiński, literatura, historia Ukrainy itp. Pomoże to uniknąć podwójnego obciążenia związanego z równoległą nauką w szkołach ukraińskich i zagranicznych” – czytamy na stronie Ambasady Ukrainy w Polsce.

Jakie przedmioty będą nauczane?

Zgodnie z zarządzeniem, samorządy lokalne wybiorą nie więcej niż 5 szkół średnich w regionie, w których możliwe będzie kształcenie na odległość. Klasy zostaną uznane za utworzone, jeśli w grupie będzie więcej niż 15 uczniów. Ten element ukraińskiej szkoły będzie obejmował 6 godzin tygodniowo dla szkoły podstawowej i 8 godzin dla szkoły średniej:

Klasy 1-4:

 • Język i literatura ukraińska;
 • Poznaję świat (w zakresie edukacji obywatelskiej i historycznej).

Klasy 5-9:

 • Język ukraiński;
 • Literatura ukraińska;
 • Wprowadzenie do historii Ukrainy i edukacji obywatelskiej (klasa 5);
 • Historia Ukrainy. Historia świata (klasa 6);
 • Historia Ukrainy (klasy 7-9);
 • Podstawy prawoznawstwa (klasa 9);
 • Geografia (klasy 8-9).

Klasy 10-11:

 • Język ukraiński;
 • Literatura ukraińska;
 • Historia Ukrainy;
 • Edukacja obywatelska (klasa 10);
 • Geografia (klasa 11);
 • Obrona Ukrainy.

Tygodniowy wymiar zajęć obejmuje również godziny na lekcje indywidualne i konsultacje: jedną tygodniowo dla klas 1-4 i dwie tygodniowo dla klas 5-11.

Jak można zapisać się na kształcenie na odległość?

Ministerstwo Edukacji Ukrainy zidentyfikowało 84 instytucje edukacyjne, które zapewnią takie nauczanie. Aby uczeń mógł uczęszczać na zajęcia, jego rodzice muszą jedynie skontaktować się z wybraną szkołą. Aby uzyskać więcej informacji na temat organizacji zdalnego procesu kształcenia, należy skontaktować się z call center Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej pod następującymi numerami telefonów:

 • 574 702 685;
 • 574 703 414;
 • 574 707 627;
 • 574 711 813;
 • (22) 621 39 79.

Czytaj też:
„Wideo-słownik”. Jak zwrócić towar w sklepie?
Czytaj też:
„Najdłuższy maraton na świecie”. Przebiegnij dystans i wesprzyj ukraińskich bohaterów

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom