Jak zapisać dziecko do przedszkola w Polsce? Przedstawiamy przejrzystą instrukcję

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Polsce? Przedstawiamy przejrzystą instrukcję

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, dziecko z książką
Zdjęcie ilustracyjne, dziecko z książką Źródło:Pexels / Lina Kivaka
Twoje dziecko wkrótce rozpocznie naukę w przedszkolu, ale nie zarezerwowałeś jeszcze miejsca? Powiemy Ci, jak działa system zapisów w Polsce i jak zarezerwować miejsce dla swojego dziecka.

Po wybuchu wojny tysiące ukraińskich kobiet z dziećmi stanęło przed pytaniem, jak zapisać swoje dzieci do polskiego przedszkola. Trudności pojawiły się w szczególności dlatego, że system zapisów do edukacji przedszkolnej jest inny: w Polsce każde dziecko jest oceniane według określonych kryteriów przed przyjęciem do przedszkola. System ten ma na celu zapewnienie, że dzieci, które najbardziej tego potrzebują, otrzymają miejsce w pierwszej kolejności.

Pierwszeństwo w przedszkolach mają dzieci:

  • z rodzin wielodzietnych;
  • dzieci niepełnosprawne;
  • których rodzice lub rodzeństwo są niepełnosprawni;
  • wychowywane tylko przez jednego rodzica;
  • dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej.

Aby potwierdzić te kryteria, obywatele muszą przedstawić oficjalne dokumenty, takie jak oświadczenie o wielodzietności, zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności, orzeczenie sądu o separacji rodziców i wiele innych.

Jak zapisać się do przedszkola? Instrukcja

Najpierw zapoznaj się z warunkami przyjęcia do przedszkola. Każda placówka w Polsce ma własne zasady przyjęć. Aby je poznać, skontaktuj się z wybranym przedszkolem. Zazwyczaj, aby zapisać dziecko, należy złożyć następujące dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy w języku polskim (zazwyczaj wydawany bezpośrednio przez przedszkole);
  • numer PESEL dziecka i numer PESEL jednego z rodziców;
  • seria i numer paszportu rodzica;
  • zaświadczenie potwierdzające, że dziecko posiada wszystkie niezbędne szczepienia.

Następnie należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola: osobiście w przedszkolu lub online. Jeśli składasz wniosek osobiście, zazwyczaj możesz go odebrać bezpośrednio, na miejscu, lub pobrać ze strony internetowej. Więcej informacji na temat wypełniania formularza zgłoszeniowego i innych aspektów rezerwacji miejsca można znaleźć na oficjalnej stronie Ministerstwa.

Jeśli składasz wniosek online, musisz znaleźć platformę rekrutacyjną dla przyjęć do przedszkoli na stronie internetowej swojej gminy lub miasta. Wypełnij formularz i wskaż przedszkole, do którego chcesz zapisać dziecko. Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna. Zostaniesz o tym powiadomiony telefonicznie lub pocztą. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy go potwierdzić. W tym celu należy przynieść do przedszkola wszystkie niezbędne dokumenty.

Czytaj też:
„Wideo-słownik”. Jak zwrócić towar w sklepie?
Czytaj też:
Tak powstała szkoła dla ukraińskich dzieci w Polsce. „Podjęła decyzję, że musi zrobić coś więcej”

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: transfergo.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom