• KulturaSerwis dla Ukraińców w PolsceEdukacjaWiadomościOgłoszenia
  Boże Narodzenie. Kiedy obchodzimy święta w Polsce i w Ukrainie?
  Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, będą obchodzili Boże Narodzenie 25 i 26 grudnia według nowego kalendarza gregoriańskiego. „Wprost Ukraine” opowiada o szczegółach świętowania.
  Miniatura: Boże Narodzenie. Kiedy obchodzimy święta w...
 • WiadomościEdukacja
  Kolęda w Polsce. Jak się przygotować na wizytę księdza?
  W niektórych regionach Polski już rozpoczęły się lub wkrótce zaczną wizyty duszpasterskie, czyli tzw. kolęda. Omawiamy, na czym polega ten zwyczaj i jak na przyjście księdza przygotować swój dom.
  Miniatura: Kolęda w Polsce. Jak się przygotować na...
 • KulturaWiadomości
  Mikołajki w Polsce i na Ukrainie. Tradycje i zwyczaje
  Już niedługo zacznie się świąteczny okres, a pierwszy przedsmak stanowi 6 grudnia – Mikołajki. Skąd pochodzi to święto i zwyczaj dawania sobie prezentów? Jak polskie obchody Mikołajek różnią się od ukraińskich?
  Miniatura: Mikołajki w Polsce i na Ukrainie. Tradycje...

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom