Boże Narodzenie. Kiedy obchodzimy święta w Polsce i w Ukrainie?

Boże Narodzenie. Kiedy obchodzimy święta w Polsce i w Ukrainie?

Dodano: 
Świąteczna choinka
Świąteczna choinka Źródło: Shutterstock / Guschenkova
Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, będą obchodzili Boże Narodzenie 25 i 26 grudnia według nowego kalendarza gregoriańskiego. „Wprost Ukraine” opowiada o szczegółach świętowania.

Święta Bożego Narodzenia w Polsce są uważane za najważniejsze dni w roku. Święta poprzedza Wigilia – uroczysta kolacja, która przypada na 24 grudnia. W tym dniu cała rodzina zasiada do stołu. Kolacja rozpoczyna się modlitwą i dzielenie się opłatkiem, „świętym chlebem", który symbolizuje wdzięczność i wybaczenie przewinień przez krewnych. Uważa się, że osoby, które się pokłóciły, nie siadają do stołu, dopóki sobie nie wybaczą.

Pierwszy dzień świąt – Bożę Narodzenie – obchodzi się w Polsce 25 grudnia. Poza Polską, Boże Narodzenie świętowane jest wtedy m.in. na Litwie, w Czechach i na Słowacji. Wolnym od pracy dniem jest także 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Kiedy obchodzimy Boże Narodzenie w Ukrainie?

Większość chrześcijan na świecie zwykłe obchodzi święto Bożego Narodzenia 25 grudnia. Niektóre kościoły prawosławne obchodzą jednak święto 7 stycznia, co wynika z faktu, że posługują się kalendarzem juliańskim, który ostatnio traci na aktualności. Coraz więcej Ukraińców przechodzi na nowoczesny kalendarz gregoriański, który różni się od juliańskiego o 13 dni.

Święty Synod Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego zauważył, że zgodnie z decyzją świętej wspólnoty w Ukrainie oficjalnie dozwolono obchodzenie Bożego Narodzenia 25 grudnia. Nie ma jednak planów dotyczących odwołania obchodów święta 7 stycznia.

Jak zmienią się daty świąt prawosławnych?

W przypadku, gdyby Ukraiński Kościół Prawosławny całkowicie przeszedł na kalendarz gregoriański „Wprost Ukraine” przygotował aktualną listę zmienionych dat świąt.

  • Wigilia – 24 grudnia (zamiast 6 stycznia)
  • Boże Narodzenie – 25 grudnia (zamiast 7 stycznia)
  • Szczodry Wieczór (Malanka) – 31 grudnia (zamiast 13 stycznia)
  • Dzień św. Bazylego – 1 stycznia (zamiast 14 stycznia)
  • Święto Trzech Króli – 6 stycznia (zamiast 19 stycznia)
Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: WPROST.pl
Powyższy artykuł, którego autorami są WPROST.pl Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom