Otwarto nabór do Kolegium Tłumaczy. Aplikuj do końca września!

Otwarto nabór do Kolegium Tłumaczy. Aplikuj do końca września!

Dodano: 
Program Kolegium Tłumaczy
Program Kolegium Tłumaczy Źródło:instytutsksiążki.pl
Polski Instytut Książki ogłosił nabór do programu studyjnego na 2024 rok. Zgłoszenia dla tłumaczy języka polskiego będą przyjmowane do końca września.

Program Kolegium Tłumaczy w Polsce jest adresowany do osób tłumaczących z języka polskiego. Do programu mogą zgłosić się zarówno tłumacze zarówno z doświadczeniem, jak i początkujący.

Nabór do Programu Kolegium Tłumaczy 2024. Co znajdziemy w ofercie?

Tegoroczny program pobytu stypendyjnego oferuje uczestnikom spokojną pracę nad przekładami, poszukiwania biblioteczne oraz spotkania z autorami i wydawcami. Program odbędzie się w Krakowie i w Warszawie. Wyłonieni kandydaci otrzymają bezpłatne zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży (w obie strony), kieszonkowe (100 PLN za każdą rozpoczętą dobę), oraz pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami. Mogą także ubiegać się o miesięczny pobyt w obu miastach.

Jakie są wymogi dla kandydatów?

Kandydaci proszeni są o przesyłanie formularza zgłoszeniowego i listy opublikowanych przekładów. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny za pośrednictwem linku. Organizatorzy programu podkreślają, że rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia związane z pracą nad przekładem konkretnych dzieł, a nie projekty badawcze lub naukowe. Aplikacje na pobyt w 2024 roku przyjmowane są do dnia 30 września, na adres mailowy: [email protected]. Osoby przyjęte do programu zostaną poinformowane o wynikach naboru drogą mailową do dnia 15 grudnia 2023 roku.

Kolegium Tłumaczy działa od 2006 roku. W ramach programu rezydencjalnego do Krakowa przyjechało już 110 tłumaczy z 37 krajów.

Czytaj też:
Wypowiedź Zełenskiego na forum ONZ. Reakcja polskiego MSZ
Czytaj też:
Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Instrukcja krok po kroku

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: instytutksiążki.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom