Wypowiedź Zełenskiego na forum ONZ. Reakcja polskiego MSZ

Wypowiedź Zełenskiego na forum ONZ. Reakcja polskiego MSZ

Dodano: 
Występ Wołodymyra Zełenskiego w ONZ
Występ Wołodymyra Zełenskiego w ONZ Źródło:PAP / Justin Lane
Wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego na forum ONZ wywołało oburzenie polskiego rządu. W związku z tym polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w trybie pilnym wezwało ambasadora Ukrainy w Polsce.

We wtorek w trakcie forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Polska nadal popiera embargo na ukraińskie zboże, pomimo faktu, że Unia Europejska zdecydowała się nie utrzymywać dotychczasowych ograniczeń.

– Niepokojące jest to, że niektórzy w Europie podważają teraz solidarność i tworzą teatr polityczny, robiąc thriller ze zboża. Może się wydawać, że odgrywają swoją rolę, ale zamiast tego pomagają przygotować scenę dla moskiewskiego aktora – powiedział w swoim przemówieniu Zełenski.

Reakcja polskiego MSZ na wypowiedź Zełenskiego

W związku z zarzutami, które padły w trakcie tego wystąpienia, do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych został pilnie wezwany Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz. Polskie MSZ wydało komunikat o zdecydowanym proteście ze strony polskiej przeciwko sformułowaniom Zełenskiego. Zauważono, że teza dotycząca wspierania strony wrogiej jest nieprawdziwa i nieuzasadniona w przypadku polskiego kraju, który okazuje wsparcie stronie ukraińskiej od pierwszych dni wojny.

Napięcie na linii Warszawa-Kijów. Reakcja ukraińskiego ambasadora

Po zakończeniu rozmów polskiego wiceministra spraw zagranicznych z Wasylem Zwaryczem, rzecznik ukraińskiego MSZ wydał oświadczenie. Oleksij Nikolenko zaznaczył, że w trakcie spotkania ukraiński ambasador potwierdził stanowisko Ukrainy dotyczące tranzytu zboża. Wasyl Zwarycz wezwał do odłożenia emocji na bok. – Ukraina zaproponowała Polsce sposób rozwiązania problemu z ukraińskim zbożem i wyraził nadzieję, że zostanie stworzona podstawa do dialogu – dodał.

Czytaj też:
Dreszczyk emocji z ukraińskim dubbingiem. Co nowego zobaczymy w kinach?
Czytaj też:
Dzień bez Samochodu. Gdzie skorzystasz z darmowego transportu w Polsce?

Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom