„Co dla mnie oznacza Ukraina?”. Konkurs dla najmłodszych z okazji Dnia Niepodległości
 • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

„Co dla mnie oznacza Ukraina?”. Konkurs dla najmłodszych z okazji Dnia Niepodległości

Dodano: 
Osoba trzymająca biało-czerwoną kartkę z kwiatami
Osoba trzymająca biało-czerwoną kartkę z kwiatami Źródło:Unsplash
Rysunki i fotografie mogą być oknem do wyobrażenia Ukrainy dla dzieci z całego świata. III Ogólnoukraiński Konkurs Rysunków i Fotografii „Co dla mnie oznacza Ukraina?” zaprasza młodych artystów do podzielenia się swoim unikalnym spojrzeniem na ojczyznę. Oto szczegóły.

Konkurs plastyczny jest inicjatywą Fundacji „Zjednoczenie Światowych Kultur” (United World Cultures Foundation – UWCF) i został zorganizowany we współpracy z Ukraińskim Centrum Koordynacyjnym ds. Podnoszenia Wiedzy Prawnej Społeczeństwa i Ukraińską Młodzieżową Izbą Prawniczą.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich – zarówno dla tych, którzy mieszkają w Ukrainie, jak i dla dzieci ukraińskiej diaspory za granicą. Zbierzcie swoje myśli i uczucia, przekształćcie je w rysunki i fotografie i podzielcie się ze światem swoim unikalnym spojrzeniem na Ukrainę.

Laureaci zostaną wyłonieni w czterech grupach wiekowych:

 • od 4 do 6 lat; od 7 do 10 lat;
 • od 11 do 14 lat;
 • od 15 do 18 lat.

Konkurs plastyczny o Ukrainie. Proponowane tematy prac

W ramach konkursu dzieci otrzymują szerokie pole do wyrażenia swojej kreatywności. Każdy uczestnik może przesłać nie więcej niż trzy rysunki. Tematy prac są na tyle różnorodne, że pomogą oddać bogactwo i głębię ukraińskiej duszy. Wśród nich są:

 • „Potomkowie sławnych kozaków” – rysunki powinni przedstawić ukraińskich obrońców, ich bohaterskie czyny;
 • „Bohaterowie bez broni” – na rysunku przedstawieni są ratownicy, lekarze, energetycy, pracownicy komunalni, wolontariusze, nauczyciele itp., którzy swoją działalnością w czasie pełnoskalowej agresji zbliżają Ukrainę do zwycięstwa;
 • „Postać historyczna Ukrainy” – na rysunku przedstawione są postaci (wojskowi, politycy, przedstawiciele kultury, działacze społeczni itp.), którzy w przeszłości lub obecnie wnoszą znaczący wkład w kształtowanie ukraińskiego państwa, zdobywanie i obronę niepodległości, suwerenności i zwycięstwa Ukrainy;
 • „Z pieśnią do Zwycięstwa” – na rysunku przedstawiony jest wątek piosenki ukraińskiego wykonawcy/ów, która stała się popularna podczas pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, wspiera morale Ukraińców, opisuje współczesne wydarzenia itp.;
 • „Ojczysty kraj” – na rysunku przedstawione są miejsca (natura lub architektura), które są wizytówką wsi, osiedla, miasta, regionu lub obwodu, w którym uczestnik Konkursu mieszka obecnie lub mieszkał przed rozpoczęciem wojny i był zmuszony do jego opuszczenia;
 • „Ukraińskie tradycje” – na rysunku przedstawione są ukraińskie tradycje kulturowe, zwyczaje, dania, rzemiosło itp.;
 • Inne tematy związane z ogólnym tematem Konkursu „Co dla mnie oznacza Ukraina?”

facebook

Chcę namalować rysunek. Jak wziąć udział?

Przyjmowanie prac potrwa do 24 sierpnia, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 sierpnia. Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz online i przesłać swoje prace konkursowe w jednym z formatów: jpg, jpeg lub png. Więcej informacji i zasady można znaleźć na oficjalnej stronie organizatorów.

Czytaj też:
Клуби по інтересах та кінопокази в Українському Домі. Розклад
Czytaj też:
Kluby zainteresowań i pokazy filmowe w Ukraińskim Domu. Harmonogram

Źródło: Facebook / United World Cultures Foundation / UWCF
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom