„Świat zobaczy Ukrainę, która się nie poddała”. W Londynie dyskutowano o odbudowie kraju

„Świat zobaczy Ukrainę, która się nie poddała”. W Londynie dyskutowano o odbudowie kraju

Dodano: 
Flaga Unii Europejskiej
Flaga Unii Europejskiej Źródło: Pexels / eberhard grossgasteiger
W Londynie odbyła się konferencja poświęcona ożywieniu gospodarczemu w Ukrainie, w której wzięły udział największe międzynarodowe firmy. Jakie tematy poruszono podczas wydarzenia otwartego przez premiera Wielkiej Brytanii oraz prezydenta Ukrainy?

Pod koniec miesiąca, w dniach 21-22 czerwca, w stolicy Wielkiej Brytanii odbyła się trzecia z największych konferencji od początku wojny, której głównym tematem była odbudowa powojennej Ukrainy, współpraca z ukraińskim biznesem i rozwój gospodarki kraju. Forum zostało otwarte przez brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Podczas konferencji ukraińska delegacja przedstawiła ambitne plany rozwoju gospodarki kraju w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Julia Swyrydenko, minister gospodarki, zauważyła, że rząd przewiduje znaczny wzrost PKB Ukrainy – 1 bilion dolarów z obecnych 120-130 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady.

– Na konferencji w Londynie świat zobaczy Ukrainę, która się nie poddała. Pomimo działań wojennych na dużą skalę, eksportujemy produkty, przywracamy i zapewniamy stabilne działanie systemu energetycznego – powiedziała minister.

Wzrost mimo wojny. Program konferencji w Londynie

Konferencja w Londynie trwała dwa dni. Pierwszego dnia omówiono następujące kwestie:

  • szybka odbudowa zniszczonej infrastruktury;
  • długoterminowa odbudowa;
  • reformy potrzebne do powojennej odbudowy oraz rozwoju handlu i inwestycji;
  • inwestycje w kapitał ludzki;
  • odbudowa i powojenna strategia rozwoju energetyki;
  • mechanizmy ubezpieczania inwestycji prywatnych.

Drugiego dnia poruszono bardziej złożone tematy, takie jak:

  • Powojenna odbudowa mieszkalnictwa;
  • Odbudowa cyfrowa i rozwój sektora technologicznego;
  • Rola władz lokalnych w odbudowie i rekonstrukcji Ukrainy;
  • Rozminowywanie humanitarne.

„Zielone” technologie i partnerstwo z przemysłem europejskim

Grupa Metinvest, która aktywnie uczestniczy w odbudowie kraju, przedstawiła swój plan odbudowy ukraińskiego przemysłu poprzez „zieloną” transformację produkcji stali. Przedstawiciele Grupy zauważyli, że rozwój tej branży wesprze krajową gospodarkę i ludność, stając się jednocześnie motorem wsparcia unijnego programu dekarbonizacji.

Według dyrektora generalnego Metinvest, „zielona” stal jest kluczowym elementem długoterminowej strategii Grupy. Dlatego przed podpisaniem memorandum członkowie koalicji i eksperci rynkowi wzięli udział w dyskusji przy okrągłym stole pt. „Zielona stal: odbudowa ukraińskiego przemysłu i integracja go z europejskimi zielonymi łańcuchami produkcyjnymi”.

– Stoimy u progu wielkich możliwości. Stworzenie pełnego cyklu produkcji zielonej stali na Ukrainie jest całkiem możliwe. I właśnie to wzmocni zarówno Ukrainę, jak i kraje UE. Powiedzieliśmy wcześniej, że podczas powojennej odbudowy Ukraina powinna być postrzegana jako część Unii Europejskiej, jako część jej łańcucha produkcyjnego. Dlatego udział Ukrainy w inicjatywie zielonej stali ma ogromny potencjał – powiedział Jurij Ryżenkow.
Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom