Wystawa „Ukraiński haft w Polsce”. Kiedy można ją zobaczyć?

Wystawa „Ukraiński haft w Polsce”. Kiedy można ją zobaczyć?

Dodano: 
Mężczyzna haftuje
Mężczyzna haftuje Źródło: Unsplash
Pod arkadami Pałacu Krzysztofory w Krakowie można obejrzeć wystawę pt. „Ukraiński haft w Polsce”, przedstawiającą sztukę tworzoną przez Ukraińców, którzy mieszkali na terenach Polski. Do kiedy będzie dostępna?

Wystawa „Ukraiński haft w Polsce” pozwala zapoznać się z różnorodnością stylów zdobień, które kiedyś pojawiały się na odzieży, obrusach, ręcznikach okolicznościowych, tkaninach kościelnych i wielu innych elementach. Kiedy haftowanie było popularne, każdy region, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, czy w innych państwach, wyróżniał się swoim unikalnym stylem.

Do dzisiaj ten rodzaj sztuki w kulturze ukraińskiej jest czymś wyjątkowym i cennym, wpisującym się w codzienność i przekazywanym następnym pokoleniom. Organizatorami wystawy są Związek Ukraińców w Polsce koło w Krakowie oraz Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa.

„Ukraiński haft w Polsce”. Co będzie można zobaczyć na wystawie?

Podczas zwiedzania wystawy będzie można porównać haft z terenów Polski z tym, który został stworzony w różnych regionach Ukrainy. To z kolei pozwoli dostrzec różnice, a także podobieństwa między dwiema tradycjami. Część eksponatów pochodzi od ukraińskich kobiet, które mieszkały w Krakowie, a niektóre przywiezione są np. z Sanoka.

„Wystawione eksponaty są oryginalne i historyczne i niektóre z nich datowane nawet na 1920 r. Przetrwały wojny i perypetie ludzkich losów do naszych czasów, chronione jak cenny skarb dla kolekcjonerów i miłośników” – czytamy na stronie wydarzenia.

Do kiedy wystawa będzie otwarta?

Wystawa „Ukraiński haft w Polsce” będzie dostępna dla zwiedzających od 1 do 31 sierpnia pod arkadami Pałacu Krzysztofory na parterze (ul. Rynek Główny 35, Kraków). Jest to pierwsza część wystawy, a kolejna zostanie zaprezentowana już jesienią.

Czytaj też:
Wymień zamiast wyrzucać. Tak działa Ciuchowisko w Warszawie

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / krakow.ukraincy.org.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom