Czy uchodźcy z Ukrainy chcą wracać do ojczyzny? Najnowszy sondaż

Czy uchodźcy z Ukrainy chcą wracać do ojczyzny? Najnowszy sondaż

Dodano: 
Ukraińcy w Polsce
Ukraińcy w Polsce Źródło: Unsplash
Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR) opublikował wyniki najnowszego sondażu. Badanie dotyczyło planów ukraińskich uchodźców. Jak przedstawia się sytuacja?

Sondaż przeprowadzono w trybie telefonicznym w kwietniu-maju 2023 roku wśród ukraińskich uchodźców, którzy obecnie mieszkają w Polsce. W sumie zbadano 500 respondentów. W większości były to kobiety, z których prawie połowa przyjechała do Polski z dziećmi lub rodzicami w podeszłym wieku.

Jaki jest wynik badania?

Uchodźcy wskazali na kwestię związaną z bezpieczeństwem jako jeden z kluczowych czynników wpływających na ich chęć powrotu do Ukrainy. 93 proc. respondentów podkreśliło, że to właśnie bezpieczeństwo jest ważnym elementem wyboru miejsca zamieszkania, a co za tym idzie, jego brak wpływa niekorzystnie. Inni wyrażali obawy, że w związku z rosyjską agresją pod znakiem zapytania pozostaje dostęp do prądu, wody, opieki zdrowotnej, edukacji czy możliwość zatrudnienia w Ukrainie.

W sondażu 71 proc. respondentów wyraziło chęć powrotu do Ukrainy, a 17 proc. z nich planuje to zrobić w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Badanie wskazuje na wzrastającą tendencję, a plany uchodźców są dowodem na utrzymujące się kulturowe więzi, które są istotne dla wielu Ukraińców, szukających w Polsce tymczasowego schronienia. Większość uchodźców przybyła do Polski z Kijowa, a także z obwodów charkowskiego, dniepropietrowskiego, zaporoskiego i donieckiego.

Ukraińcy uchodźcy w Polsce. Co z zatrudnieniem?

W sondażu zbadano również kwestię dotyczącą zatrudnienia i zakwaterowania. 88 proc. respondentów pracuje w Polsce, a pozostali wykonują pracę zdalną w Ukrainie (10 proc.) lub innych krajach (2 proc.). Większość ankietowanych (62 proc.) wynajmuje mieszkania samodzielnie. Pozostali mieszkają u krewnych, polskich rodzin lub przebywają w punktach tymczasowego zakwaterowania.

Czytaj też:
Rocznica rozstrzelania ukraińskich jeńców w Ołeniwce. Protesty w polskich miastach
Czytaj też:
Ukraiński „The Voice” w Warszawie. Jak dostać się na widownię?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: ONZ
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom