Rocznica rozstrzelania ukraińskich jeńców w Ołeniwce. Protesty w polskich miastach

Rocznica rozstrzelania ukraińskich jeńców w Ołeniwce. Protesty w polskich miastach

Dodano: 
Akcje protestu  w Warszawie
Akcje protestu w Warszawie Źródło:Facebook / Euromaidan-Warszawa
Ukraińcy i Polacy jednoczą się, aby oddać hołd poległym ukraińskich jeńcom wojennym, którzy stali się ofiarami rosyjskiego aktu terroru w Ołeniwce w obwodzie donieckim. Jednocześnie chcą przypomnieć o Ukraińcach, którzy wciąż są w niewoli. Gdzie odbędą się akcje wsparcia?

W kontekście trwających walk we wschodniej Ukrainie, Ukraińcy i Polacy jednoczą się, aby walczyć o sprawiedliwość i zwrócenie uwagi światowej społeczności na tragedię, która miała miejsce w Ołeniwce 29 i 30 lipca 2022 roku.

Zjednoczeni aktywiści z różnych regionów Polski wezmą udział w protestach, aby uczcić pamięć poległych i zwrócić uwagę światowych liderów na niemy krzyk tych, którzy pozostają w niewoli rosyjskich terrorystów. Organizatorzy domagają się reakcji międzynarodowych organizacji, w tym ONZ i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz natychmiastowych działań na rzecz uwolnienia ukraińskich jeńców z nieludzkich warunków.

Co wydarzyło się w Ołeniwce rok temu?

W nocy z 28 na 29 lipca 2022 roku doszło do brutalnego ostrzału koszar, w których znajdowali się ukraińscy jeńcy wojenni. Zginęły dziesiątki obrońców zakładu Azowstal, a ponad 70 osób odniosło poważne obrażenia. Śledztwo przeprowadzone przez Media Initiative for Human Rights wykazało, że rosyjscy żołnierze dokonali celowego ataku na jeńców, nie mając zamiaru ich wymienić. Tym samym agresor złamał standardy Konwencji Genewskich, znęcając się i torturując ukraińskich żołnierzy.

Gdzie odbędą się protesty?

Akcje protestacyjne w rocznicę rozstrzelania ukraińskich jeńców w Ołeniwce odbędą się w trzech miastach Polski:

  • W Warszawie uczczenie pamięci poległych nastąpi w sobotę, 29 lipca, o godzinie 18:00 na Placu Zamkowym. Organizatorem jest Euromajdan-Warszawa. W trakcie tego protestu specjalnym gościem będzie ukraiński zespół muzyczny Kozak System, który wystąpi po zgromadzeniu w celach charytatywnych.
  • We Wrocławiu podobna akcja protestacyjna odbędzie się 29 lipca o godzinie 19:00 przed Konsulatem Ukrainy, na placu Jana Kołdy Nankiera 50.
  • W Krakowie protest odbędzie się 30 lipca o godzinie 16:00 na Rynku, z inicjatywy organizacji społecznej Sun of Ukraine, Vyriy i rodzin ukraińskich cywilów, którzy są w niewoli rosyjskiej.

Uczestnicy protestów są przekonani, że tylko zdecydowana reakcja społeczności międzynarodowej może wpłynąć na zachowanie rosyjskich okupantów i zapobiec powtórzeniu się tragedii podobnej do tej w Ołeniwce. Istotnym aspektem jest przypomnienie o tych Ukraińcach, którzy wciąż pozostają w niewoli, są torturowani i przetrzymywani w nieludzkich warunkach. Podobne akcje są wyrazem solidarności sąsiednich narodów z Ukraińców.

Czytaj też:
W Ukrainie powstał Przewodnik bez barier. Dlaczego jest potrzebny?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Nasz Wybór
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom