Bezpłatne zajęcia dla dzieci w Warszawie. Akcja „Lato w mieście”

Bezpłatne zajęcia dla dzieci w Warszawie. Akcja „Lato w mieście”

Dodano: 
Bawiące się dzieci na placu
Bawiące się dzieci na placu Źródło:Pixabay
Fundacja Life Polska organizuje w okresie wakacyjnym w Warszawie bezpłatne zajęcia rozwojowe i warsztaty kreatywne dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Program akcji „Lato w mieście” obejmuje aktywności związane ze sportem, sztuką, modą, literaturą i tańcem.

Bezpłatne zajęcia edukacyjne i warsztaty kreatywne dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat organizuje w okresie wakacyjnym w Warszawie Fundacja Life Polska. W akcji „Lato w mieście” mogą wziąć udział zarówno dzieci z polskim obywatelstwem, jak również m.in. ukraińskim, a proponowane aktywności pomogą im rozwinąć kreatywność i zdobyć nowe umiejętności.

Zajęcia w niemal każdym tygodniu są poświęcone innej tematyce. Uczestnicy akcji będą mieli okazję zaangażować się w różne eksperymenty, a także wziąć udział w aktywnościach związanych z modą, literaturą i tańcem. Dowiedzą się też więcej o stolicy Polski.

Obecnie można zapisać się na następujące zajęcia:

  • 10-14 lipca – tydzień eksperymentów;
  • od 31 lipca do 4 sierpnia – tydzień mody;
  • od 7 do 12 sierpnia – tydzień literatury;
  • od 14 do 18 sierpnia – tydzień tańca;
  • od 21 do 25 sierpnia – tydzień z Warszawą.

Gdzie będą odbywać się zajęcia i jak się zapisać?

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 14:00, głównie w dwóch lokalizacjach: ul. Modlińska 6d oraz ul. Racławicka 10 w Warszawie. Szczegółów dotyczących akcji „Lato w mieście” należy szukać na stronie organizatora na Facebooku.

Rodzice mogą zgłaszać swoje dzieci poprzez formularz online lub mailowo pod adresem [email protected], przesyłając imię i nazwisko dziecka oraz dane kontaktowe rodziców lub opiekunów.

Czytaj też:
Dobry start 2023/2024. Фінансова допомога для учнів
Czytaj też:
Jak zawiesić bilet komunikacji miejskiej w Warszawie? Instrukcja krok po kroku

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: ua.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom