Konsultacja internetowa w ZUS w języku ukraińskim. Jak skorzystać z usługi?

Konsultacja internetowa w ZUS w języku ukraińskim. Jak skorzystać z usługi?

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne. ZUS
Zdjęcie ilustracyjne. ZUS Źródło: shutterstock.com / radoszki
Nie trzeba przychodzić do oddziału ZUS, aby uzyskać informacje o swoich wnioskach, płatnościach i innych sprawach. Teraz Ukraińcy mogą rozwiązywać swoje sprawy podczas konsultacji online ze specjalistami instytucji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową agencją odpowiedzialną za wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych. To na adres tej instytucji potrącane są różne składki, a z jej środków opłacane są różne rodzaje ubezpieczeń społecznych.

Podczas konsultacji online pracownicy instytucji pomogą obywatelom Ukrainy w składaniu wniosków o 500+ lub inne płatności na dzieci. Możesz również uzyskać pomoc w założeniu profilu zaufanego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Jak zarejestrować się na konsultację online?

Na wizytę elektroniczną należy zarejestrować się na osobnej platformie internetowej dla obywateli Ukrainy. Wybierz https://e-wizyta.zus.pl/ua. Jako temat e-wizyty należy wybrać „Pomoc dla rodzin”, a później wybrać dogodny dla siebie termin. Aby otrzymać informację o konkretnej, indywidualnej sprawie, należy przygotować dokument tożsamości.

Podczas rejestracji konieczne będzie podanie danych osobowych tj.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące płatności, musisz podać również swój numer PESEL.

Po wybraniu daty i godziny konsultacji potwierdź zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz termin wizyty elektronicznej. później na adres e-mail zostanie wysłane pismo ze szczegółami wizyty i poradą dotyczącą konsultacji.

Dzień przed konsultacją na adres e-mail zostanie wysłane pismo z przypomnieniem i linkiem do konsultacji. Gdy zbliża się termin wizyty, kliknij w nią, po czym będziesz mógł dołączyć do rozmowy z pracownikiem ZUS poprzez czat wideo.

Możesz również anulować termin, korzystając z linku w liście.

Infolinia w języku ukraińskim

Aby uzyskać potrzebne informacje, możesz również zadzwonić na infolinię dla obywateli Ukrainy i uzyskać odpowiedzi na swoje pytania w swoim ojczystym języku. Możesz skontaktować się z infolinią pod numerem 22 444 02 55. Infolinia czynna jest w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 lub wyślij zapytanie na adres e-mail [email protected].

Czytaj też:
Jak poinformować ZUS o wyjeżdzie Ukraińca z Polski? Chodzi m.in. o 500+

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom