Jak poinformować ZUS o wyjeżdzie Ukraińca z Polski? Chodzi m.in. o 500+

Jak poinformować ZUS o wyjeżdzie Ukraińca z Polski? Chodzi m.in. o 500+

Dodano: 
Lotnisko
Lotnisko Źródło:Unsplash / Phil Mosley
Ukraińcy, którzy wyjeżdżają z Polski na dłużej niż miesiąc, tracą prawo do wypłat w ramach 500+. Jak poinformować ZUS o wyjeździe?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że jeśli obywatel Ukrainy wyjeżdża z Polski na dłużej niż 1 miesiąc, zgodnie z przepisami pozbawia się prawa do legalnego pobytu. W związku z tym traci prawo do świadczeń rodzinnych, czyli 500+, RKO i żłobkowego.

– Dlatego ważne jest, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wnioski wypłaty i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS – podkreślała Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

W razie pobierania wypłat pomimo utraty prawa do ich otrzymywania, konieczny będzie zwrot pieniędzy.

Jak i gdzie zgłosić wyjazd z Polski?

Ukraińcy mogą ogłosić swój wyjazd z Polski za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ZUS (PUE), wybierając i wypełniając formularz POG. Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze szczegółowymi instrukcjami można zapoznać się pod linkiem

Aby zalogować się i wypełnić formularz będzie potrzebny profil zaufany.

Gdzie zwrócić wypłatę?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zwroty są możliwe z dowolnego kraju i są dokonywane na rachunek bankowy ZUS.

W opisie należy podać imię i nazwisko odbiorcy, numer sprawy oraz dopisek: 500.

Tu można dowiedzieć się, na jaki rachunek bankowy zwrócić środki

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom