Подали заяву на 500 plus, але повертаєтесь додому? Як повідомити ZUS про виїзд з Польщі?

Подали заяву на 500 plus, але повертаєтесь додому? Як повідомити ZUS про виїзд з Польщі?

Додано: 
Lotnisko
Lotnisko Джерело:Unsplash / Phil Mosley
Громадяни України, які подали заяву на отримання фінансової допомогу на дитину, так званні 500+, але планують виїжджати з території Польщі – повинні повідомити про це Управління Соціального Страхування (ZUS)

Коли потрібно повідомляти ZUS?

Згідно з законом, якщо ви не перебуваєте на території країни більше 1 місяця, то втрачаєте право на легально перебування. Згідно з цим втрачається і можливість отримувати фінансову родинну допомогу, тобто 500 Plus.

Чи може ZUS перевірити ваше перебування на території Польщі?

В Установі Соціального Страхування є інструменти, які допомагають з'ясувати, чи громадянин України до сих пір перебуває в країні. Іноземець, який отримує соціальні виплати та не повідомив владу про виїзд, повинен буде повернути кошти.

Як повідомити ZUS про виїзд?

За словами речниці, українці можуть повідомити про свій виїзд з Польщі через платформу електронних послуг ZUS (PUE), вибравши та заповнивши форму POG.

Як повідомити Управління Соціального Страхування з детальною інструкцією можете подивитись за посиланням,

щоб заповнити і відправити форму онлайн потрібно буде також мати Profil Zaufany – як його отримати та підтвердити можете прочитати тут.

Як повернуті кошти, які надійшли після виїзду з Польщі?

Управління Соціального Страхування повідомляє, що повернення коштів можливе з будь-якої країни і здійснюється на банківський рахунок ZUS. В описі потрібно вказати ім’я та прізвище одержувача, номер справи та примітку: 500.

На який банківський рахунок повернути кошти – дізнаєтесь тут.

Czytaj też:
Profil Zaufany для біженців з України

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам