Kreatywne podejście do rozwiązywania konfliktów w zespole. Ekspert wyjaśnia
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

Kreatywne podejście do rozwiązywania konfliktów w zespole. Ekspert wyjaśnia

Dodano: 
Spotkanie zespołu w pracy. Zdjęcie ilustracyjne
Spotkanie zespołu w pracy. Zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash
Konflikty są wpisane w funkcjonowanie zespołów. Menedżer generalny Smart Solutions Polska Agnieszka Kolanowska w rozmowie z „Wprost Ukraina” wyjaśnia, dlaczego kreatywne podejście jest kluczem do harmonijnego i efektywnego funkcjonowania zespołu.

Anastazja Oleksijenko, „Wprost Ukraina”: Jakie są typowe wyzwania związane z zarządzaniem konfliktami w zespole i dlaczego nie można oczekiwać, że relacje między wszystkimi współpracownikami będą układać się idealnie?

Agnieszka Kolanowska, menedżer generalny Smart Solutions Polska: To normalne, że w każdym zespole zdarzają się nieporozumienia i spory. Nie ma czegoś takiego jak idealny zespół, w którym panuje jedynie wzajemne zrozumienie i harmonia. Nie ma idealnych relacji między współpracownikami, ponieważ wszyscy pracownicy są różni (charakter, temperament, psychotyp itp.).

Każdy może mieć własne zdanie i swobodnie je wyrażać, jeśli omawiana kwestia dotyczy jego obszaru odpowiedzialności. Dobry lider musi jednak wyraźnie rozumieć, kiedy emocjonalna dyskusja na temat np. sposobu realizacji projektu przeradza się w konflikt, kiedy agresja zastępuje zdrową rywalizację.

Jakie są kluczowe kroki, które lider powinien podjąć, aby rozpoznać i rozwiązać konflikt w zespole?

Rozpoznanie problemu to połowa sukcesu. Dla menedżera ważne jest, aby nie przymykać oczu na eskalację konfliktu, nie ignorować napięcia, ale natychmiast zidentyfikować uczestników, znaleźć przyczynę i współpracować z zaangażowanymi stronami, aby znaleźć wyjście z nieprzyjemnej sytuacji.

Utalentowany lider często jest w stanie zapobiec konfliktowi, ale jeśli nie może tego zrobić, będzie szukał kreatywnych sposobów na jego rozwiązanie. Kluczowym słowem jest tutaj „kreatywny”, co oznacza oryginalny, niezwykły, z odrobiną intelektualnej nowości.

Jakie są korzyści płynące z kreatywnego podejścia do rozwiązywania konfliktów zamiast stosowania radykalnych środków?

Radykalne środki nie wymagają kreatywności. Bardzo łatwo jest narzucić pracownikom „spokój”, grożąc im ostrzejszymi krokami z wysokości stanowiska kierowniczego. Nie jest trudno przenieść lub nawet zwolnić jednego z pracowników.

Jednak kreatywność w rozwiązywaniu konfliktów przynosi długotrwałe i lepsze rezultaty.

W jaki sposób zmniejszyć napięcie w zespole?

Aby to zrobić, należy wskazać bardziej istotny problem i zaangażować strony konfrontacji w jego rozwiązanie. W ten sposób uwaga zostanie przesunięta, a „obsesja” na punkcie konfliktu zniknie.

Wspólne zadanie może zmienić wczorajszych „wrogów” w dobrze skoordynowany tandem, który po udanym wspólnym rozwiązaniu zadania może nawet nie pamiętać o sporach z przeszłości.

Jak można przekształcić spór między pracownikami w pokojowe negocjacje, aby doprowadzić do skutecznego rozwiązania konfliktu?

Jako arbiter, menedżer może zaprosić skonfliktowanych pracowników do zdrowej dyskusji, przypominając im, że każdy ma prawo do zabrania głosu i bycia wysłuchanym. Jednocześnie należy pamiętać, że osobiste ataki są generalnie niedopuszczalne: można krytykować pomysły, opinie, stanowiska – przedstawiając alternatywne opcje – ale nie ludzi i ich cechy. Wspólnie wypracowany kompromis będzie rozwiązaniem sytuacji konfliktowej.

W jaki sposób można zamienić konflikt w zdrową rywalizację między pracownikami?

Zaproś każdego pracownika do opracowania własnego planu wykonania zadania, które spowodowało konflikt. I pozwól na równoległą realizację projektu. Warto jednak zastanowić się, czy taka decyzja nie będzie destrukcyjna dla organizacji i reszty zespołu. Ten, kto poradzi sobie z zadaniem szybciej i sprawniej, otrzyma „koronę” zwycięzcy. Zdobywca drugiego miejsca może być żądny „zemsty”, ale z drugiej strony może też zacząć pracować jeszcze ciężej.

Jakie są korzyści wynikające z opuszczenia środowiska, w którym powstał konflikt?

Wyjście z określonego środowiska, w którym powstał konflikt, również pomaga rozwiązać kryzys między pracownikami. Trzeba dosłownie wyjść na zewnątrz. Wspólny lunch, kolacja lub po prostu wyjście do pubu po pracy pomoże rozwiązać konflikt poza firmą, w innych, bardziej nieformalnych okolicznościach.

Jak przeprowadzić sesję odwróconej burzy mózgów i dlaczego jest to skuteczne narzędzie do rozwiązywania konfliktów w zespole?

Spotkanie może trwać maksymalnie 15 minut. Najpierw określ problem, nad którym będziecie pracować. Na przykład: „Jak rozwiązać konflikt w naszym zespole?”, a następnie zmień zadanie na odwrotne: „Co mogę zrobić, by konflikt w naszym zespole wystąpił?”.

Praca z takim materiałem zajmuje trochę czasu, ale wyniki są zaskakujące i łatwe do wdrożenia.

Jakie są długotrwałe korzyści dla organizacji wynikające z kreatywnego podejścia lidera do rozwiązywania konfliktów w zespole?

Kreatywne rozwiązywanie konfliktów pomoże przekształcić słabości zespołu w jego mocne strony. Sposób, w jaki lider rozwiązuje konfrontacje w zespole, określa nie tylko klimat w miejscu pracy, ale także perspektywy rozwoju organizacji.

Czytaj też:
Cykl „Wideo-słownik”. Wyrażenia z polskiego slangu, które przydadzą się w rozmowie
Czytaj też:
Droga Ukrainki do „puszystego” biznesu w Polsce. Tak Diana założyła firmę Lapki

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom