Cykl „Wideo-słownik”. Wyrażenia z polskiego slangu, które przydadzą się w rozmowie

Cykl „Wideo-słownik”. Wyrażenia z polskiego slangu, które przydadzą się w rozmowie

Dodano: 
Czerwone jabłko na czterech książkach
Czerwone jabłko na czterech książkach Źródło:Unsplash
W drugim odcinku „Wideo-słownika”, redakcja Wprost Ukraina rozwiewa wszelkie wątpliwości związane z polskim slangiem i wyrażeniami, które mogą być dla Ukraińców nieco zagadkowe.

Dowiedz się, jak na co dzień sprawnie komunikować się z Polakami. Nie przegap odcinka, który pomoże Ci uniknąć niezręcznych sytuacji i lepiej zrozumieć kulturę Polski.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom