„Відео-словник”. Телефонна консультація з лікарем
  • Anastazja OleksijenkoАвтор:Anastazja Oleksijenko

„Відео-словник”. Телефонна консультація з лікарем

Додано: 
Telefoniczna konsultacja z lekarzem
Telefoniczna konsultacja z lekarzem Джерело: Unsplash
В осінньо-зимовий період багато людей хворіють. Сьогодні ми відкриваємо двері у захоплюючий світ телемедицини, зосередившись саме на телефонних консультаціях з лікарем. Цікавитесь, як найкраще підготуватися до такого дзвінка? Запрошуємо вас до перегляду сьогоднішнього епізоду!

У наступному епізоді серії „Відео-словник” ми розглянемо процес розмови з лікарем по телефону. Ви побачите, які ключові кроки необхідно зробити, щоб ефективно донести до фахівця інформацію про стан здоров'я. Пам'ятайте, що список запитань і щось для нотаток – це обов'язкова умова!

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам