„Wideo-słownik”. Telefoniczna konsultacja z lekarzem
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

„Wideo-słownik”. Telefoniczna konsultacja z lekarzem

Dodano: 
Telefoniczna konsultacja z lekarzem
Telefoniczna konsultacja z lekarzem Źródło: Unsplash
W okresie jesienno-zimowym wiele osób choruje. Dziś otwieramy drzwi do fascynującego świata telemedycyny, skupiając się szczególnie na telefonicznych konsultacjach z lekarzem. Zastanawiacie się, jak najlepiej przygotować się do takiej rozmowy? Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka!

W kolejnym odcinku serii „Wideo-słownik” przyjrzymy się procesowi telefonicznej rozmowy z lekarzem. Zobaczycie, jakie są kluczowe kroki, by skutecznie przekazać specjaliście informacje o stanie zdrowia. Pamiętajcie, lista pytań i coś do notowania to must-have!

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom