Нова серія відеословника. Фальшиві друзі польської та української мови

Нова серія відеословника. Фальшиві друзі польської та української мови

Додано: 
Człowiek w masce
Człowiek w masce Джерело:Unsplash
Відкрийте для себе світ фальшивих друзів у польській та українській мовах! У цьому відео ми дізнаємося, чому не завжди можна довіряти схожості слів між цими мовами. Приготуйтеся до гумористичних сцен та уроку, який допоможе уникнути непорозумінь.

Запрошуємо вас у захоплюючу подорож у світ іноземних мов, під час якої ми відкриємо для себе фальшивих друзів між українською та польською мовами.

З нашого фільму ви дізнаєтесь, які мовні пастки чекають на вас, коли ви намагаєтесь використати схоже за звучанням слово, яке означає щось інше. Ви також побачите кілька гумористичних сцен, які ілюструють ці непорозуміння у повсякденному житті.

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам