Nowy odcinek „wideo słownika”. Fałszywi przyjaciele polskiego i ukraińskiego

Nowy odcinek „wideo słownika”. Fałszywi przyjaciele polskiego i ukraińskiego

Dodano: 
Człowiek w masce
Człowiek w masce Źródło:Unsplash
Odkryjcie z nami świat fałszywych przyjaciół w językach polskim i ukraińskim! W tym filmie dowiemy się, dlaczego nie zawsze możemy ufać podobieństwu słów między nimi. Przygotujcie się na humorystyczne scenki i lekcję, która pomoże uniknąć nieporozumień.

Zapraszamy Was na fascynującą podróż w świat języków obcych, w trakcie której odkryjemy fałszywych przyjaciół między ukraińskim a polskim.

Z naszego filmu dowiesz się, jakie pułapki językowe czekają na Ciebie, gdy będziesz chciał użyć podobnie brzmiącego słowa, które znaczy coś innego. Zobaczysz także kilka humorystycznych scenek, które ilustrują te nieporozumienia w codziennym życiu.

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom