Навчальна програма „Promień”. Безкоштовні заняття з математики для українських дітей в Польщі

Навчальна програма „Promień”. Безкоштовні заняття з математики для українських дітей в Польщі

Додано: 
Osoba pisząca na tablice
Osoba pisząca na tablice Джерело:Unsplash
Математична онлайн-школа „Mathema” розпочала безплатну навчальну програму з математики для українських дітей. Кількість місць є обмеженою.

„Mathema” це онлайн-школа математики для учнів кожного рівня. Одна з найбільших математичних шкіл у Східній Європі, в якій одночасно навчається понад 2 000 студентів. Саме завдяки ній була запущена программа „Promien” з індивідуальними заняттями для українських дітей, які знаходяться в Польщі. Головною метою програми є допомога в покращенні математичних знань за допомогою безкоштовних індивідуальних занять з репетитором. Кількість місць у програмі є обмеженою й становить 30 осіб.

„Репетиторство з математики онлайн – це хороший спосіб зрозуміти і, можливо, навіть полюбити математику. Викладачі школи Mathema створюють програму для кожного учня, щоб заняття були ефективними, цікавими та адаптованими до індивідуальних потреб”, – зазначають організатори школи на сайті.

Програма „Promien”. Хто може взяти участь?

Для того, щоб стати учасником програми „Promien” необхідно відповідати певним вимогам. У програмі можуть взяти участь українські діти, які:

  • були вимушені покинути свій дім через російську агресію на території України;

  • знаходяться в Польщі та мають польський номер PESEL;

  • вчаться у 4-8 классах польських шкіл;

  • володіють польською мовою на комунікативному рівні.

Можливість подати заявку буде доступною з 8 до 14 травня, це можна буде зробити на сайті програми. Під час заповнення заявки важливо також прикріпити до неї необхідні документи, із повним списком яких можна ознайомитися на сайті програми.

Opracowała: Kateryna Orda
Джерело: mathema.me
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам