Program edukacyjny „Promień”. Bezpłatne zajęcia z matematyki dla ukraińskich dzieci w Polsce

Program edukacyjny „Promień”. Bezpłatne zajęcia z matematyki dla ukraińskich dzieci w Polsce

Dodano: 
Osoba pisząca na tablice
Osoba pisząca na tablice Źródło:Unsplash
Internetowa Szkoła Matematyki „Mathema” ruszyła z bezpłatnymi zajęciami dla ukraińskich dzieci. Liczba miejsc jest ograniczona.

„Mathema” to Internetowa Szkoła Matematyki dla uczniów na każdym poziomie. Jest jedną z największych szkół matematycznych w Europie Wschodniej, w której uczy się ponad 2 tys. uczniów. To właśnie dzięki niej uruchomiony został program „Promień”, oferujący indywidualne zajęcia z matematyki dla ukraińskich dzieci, które mieszkają w Polsce. Głównym celem programu jest pomoc w doskonaleniu umiejętności matematycznych podczas bezpłatnych lekcji z korepetytorem. Liczba miejsc w programie jest ograniczona do 30 osób.

„Korepetycje z matematyki online to dobry sposób by zrozumieć, a może i nawet polubić matematykę. Nauczyciele ze szkoły Mathema z pełnym zaangażowaniem tworzą program dla każdego ucznia, tak by zajęcia były efektywne, ciekawe oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb” – piszą organizatorzy na stronie szkoły.

Program „Promień”. Kto może wziąć udział?

Aby zostać uczestnikiem programu „Promień” należy spełnić konkretne wymagania. W programie mogą wziąć udział ukraińskie dzieci, które:

  • zostały zmuszone do opuszczenia swojego domu w związku z agresją Rosji na terytorium Ukrainy;
  • znajdują się w Polsce i posiadają numer PESEL;
  • uczą się w klasach 4-8 polskich szkół;
  • posługują się językiem polskim na poziomie komunikatywnym.

Możliwość składania wniosków jest dostępna od 8 do 14 maja na stronie internetowej programu. Podczas wypełniania wniosku wymagane jest dołączenie niezbędnych dokumentów, m.in. zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru PESEL.

Czytaj też:
„Praca w Polsce”. Przewodnik po polskim rynku pracy dla Ukraińców

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: mathema.me
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom