Як підготуватися до іспитів у Польщі?

Як підготуватися до іспитів у Польщі?

Додано: 
Studenci przygotowują się do egzaminu, zdjęcie ilustracyjne
Studenci przygotowują się do egzaminu, zdjęcie ilustracyjne Джерело: Shutterstock / NT–Studio
Навчання за кордоном несе зміни та випробування в життя майбутнього студента. Wprost Ukraina розповість про те, як уникнути труднощів, пов’язаних із здачею іспитів та мінімізувати ризик їх появлення.

На початку навчального року, студентам, під час вступу до вищого навчального закладу важливо вміти пристосуватися до колективу та нової інформації. Як повідомляє українсько-польський центр освіти UniverPL, щоб успішно скласти іспити в польському ВУЗі студентам не обійтися без розвиненої самодисципліни.

Самодисципліна та концентрація

Для того, щоб підвищити продуктивність студентам допоможе розвинута самодисципліна та відповідальність. Розвинути цю навичку можна за допомогою відомої техніки Pomodoro, яка також покращить концентрацію уваги. Техніка полягає у тому, щоб 25 хвилин присвячувати навчанню, після чого відпочивати кожні 5-10 хвилин без будь-якої активності. Техніка Pomodoro допомагає максимально ефективно використовувати час для тих, хто має схильність до прокрастинації.

Метод „Навчи іншого”

Не менш дієвим є метод „Навчи іншого”, який полягає у тому, щоб переказувати та передавати засвоєний матеріал іншій особі. Таким чином, після лекції студент може ще раз пригадати всю інформацію та краще її запам’ятати.

Схеми, таблиці та метод асоціації

За думкою науковців людському мозку значно простише вдаэться засвоювати та запам’ятати структуровану інформацію. Тож продуктивно вивчити новий матеріал допоможе розподілення його на блоки, за допомогою таблиці або ж схеми. У випадках коли важко йде процес запам’ятовування нової інформації, доречним буде застосувати метод асоціації. Мозку буде легше запам’ятати та відтворити нову інформацію, якщо він матиме цікаву асоціацію, пов’язану з нею.

Брати участь у заняттях

Щоб успішно скласти іспити до обраної спеціальності важливо не тільки не пропускати лекції в університеті, а також намагатися брати в них активну участь, виконувати практичні та теоретичні завдання. Для кращого запам'ятовування матеріалу, викладачі радять студентам вести конспект лекцій. У випадку, якщо матеріал не зрозумілий, можна звернутися до викладача, щоб отримати детальніше пояснення.

Задовольняти базові потреби організму

Студенти під час активної підготовки до іспитів інколи забувають про такі важливі речі як режим сну, здорове харчування та фізична активність. Для кращої та продуктивної роботи мозку необхідно мати 7-8 годин сну, здорове та збалансоване харчування, а також фізичне навантаження, яке допоможе збагатити мозок киснем та додати йому гарного настрою.

Opracowała: Kateryna Orda
Джерело: univerpl.com.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам