Як шукати студентську практику в Польщі? Практичні поради

Як шукати студентську практику в Польщі? Практичні поради

Додано: 
Praktykanci pracują w grupach
Praktykanci pracują w grupach Джерело:Shutterstock / GaudiLab
Щоб закріпити отримані знання, навчаючись у польських університетах, студенти, кожного року, мають проходити практику. Розповідаємо, які є особливості практик у польських вузах та з чого розпочати проходження практики.

Практика в Польщі це невід'ємний процес навчання і навчального процесу. Вона також є обов'язковою, якщо студент в майбутньому хоче захистити свій диплом. Мета практики – це вивчити специфіку роботи різних спеціальностей та здобути практичний досвід у своїй сфері. Звичайно пошуком установ, підприємств та інших закладів для проходження практик займаються самі студенти.

З чого розпочати проходження своєї першої практики в Польщі?

Якщо практика вже розпочалась, а у студента досі немає ідей де її проходити – варто звернутись до бюра кар'єр, яке є у кожному університеті. Зазвичай бюро працює із різними роботодавцями, які охоче приймають до себе практикантів.

Друга практична порада – написати безпосередньо до фірми в котрій ви хочете навчатись. Якщо студента зацікавила фірма, діяльність якої відповідає його професії – варто написати офіційне звернення з проханням потрапитии на практику у фірму.

Також є багато сервісів, де фірми розміщують оголошення для практикантів, а також пропонують оплату у вигляді мінімальної зарплати.

Під час пошуку варто лише пам'ятати, що практика та діяльність фірми до якої студент звертається, повинна відповідати спеціальності, яку вивчається в університеті.

Як проходить практика в Польщі?

У середньому, університети вимагають проходити практику близько 4 тижнів (160 годин). Але також ці 4 тижня можна розтягнути на 3 місяці, саме тому студенти можуть проходити практику під час навчання і під час канікул.

Але, все ж, кількість годин для практики у кожному університеті можуть відрізнятись, також різниця можу бути через обрану студентом професію. Наприклад, студенту, який навчається на журналіста, може бути потрібна практика протягом 160 годин, а студенту медичного університету близько 300 годин.

Зазвичай роботодавець, який прийняв студента у свою фірму запрошує його декілька разів на тиждень та доручає мінімальні завдання, ознайомлює з роботою та спеціальністю. Під час проходження практики назначається керівник практики, який відповідає за практиканта, а в кінці підписує всі необхідні документи. Деякі університети дають студентам щоденник практик, де керівник має описати, що практикант робив та чому навчився.

Чи можуть українці проходити практику в Україні?

Для того, щоб проходити практику в Україні потрібно перш за все узгодити це питання з вашим університетом. Не всі вузи з цим погоджуються, тому що тоді потрібно офіційно перекладати щоденник практик на польську мову та затверджувати.

Які документи потрібні для зарахування практики?

Щоб зарахувати практику потрібно:

  • Пройти практику на підставі університетського договору (skierowanie na praktyki);
  • Якщо ж студент працює на роботі за фахом або має власну справу, то це теж можна зарахувати як практику. Потрібно мати відповідний сертифікат, виданий роботодавцем, або декларацію, у разі ведення власної справи.

Як саме підтвердити проходження практики?

Щоб підтвердити проходження практики, студент повинен надати керівнику практик документи для підпису, що підтверджують проходження. Наприклад:

  • skierowanie na praktykę;
  • porozumienie w sprawie praktyk;
  • sprawozdanie z praktyki;
  • zaświadczenie z Zakładu o odbytej praktyce;
  • oświadczenie studenta o odbytej praktyce.
Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Джерело: Migrant.biz
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам