Jak szukać praktyk studenckich w Polsce? Praktyczne porady

Jak szukać praktyk studenckich w Polsce? Praktyczne porady

Dodano: 
Praktykanci pracują w grupach
Praktykanci pracują w grupach Źródło:Shutterstock / GaudiLab
Aby ugruntować wiedzę zdobytą podczas nauki na polskich uczelniach, studenci muszą co roku odbywać praktyki. Podpowiadamy, jakie są specyfiki praktyk na polskich uczelniach i jak je rozpocząć.

Praktyki w Polsce są integralną częścią procesu nauczania. Są one również obowiązkowe, jeśli student chce w przyszłości bronić swojego dyplomu. Celem praktyk jest poznanie specyfiki różnych zawodów i zdobycie praktycznego doświadczenia w swojej dziedzinie. Zazwyczaj to sami studenci poszukują instytucji, przedsiębiorstw i innych placówek, w których można odbyć praktyki.

Jak rozpocząć swoje pierwsze praktyki w Polsce?

Jeśli praktyki już się rozpoczęły, a student nadal nie ma pomysłu gdzie ją odbyć, warto skontaktować się z biurem karier na uczelni. Zazwyczaj biuro współpracuje z różnymi pracodawcami, którzy chętnie przyjmują praktykantów.

Drugą praktyczną radą jest napisanie bezpośrednio do firmy, w której chce się pracować. Jeśli studenta interesuje firma, której działalność jest związana z go zawodem – warto napisać oficjalną prośbę o przyjęcie na praktyki bezpośrednio do firmy.

Istnieje również wiele serwisów, w których firmy zamieszczają ogłoszenia o poszukiwaniu praktykantów i oferują wynagrodzenie w postaci płacy minimalnej.

Szukając praktyk, pamiętaj tylko, że praktyka i działalność firmy, do której aplikujesz, powinna odpowiadać specjalności, którą studiujesz na uczelni.

Jak wyglądają praktyki w Polsce?

Średnio uczelnie wymagają, aby praktyki trwały około 4 tygodni (160 godzin). Ale te 4 tygodnie można też rozciągnąć na 3 miesiące, dlatego studenci mogą odbywać praktyki w trakcie studiów i w czasie wakacji.

Mimo to liczba godzin na praktyki na poszczególnych uczelniach może się różnić, a różnica może wynikać także z wybranego zawodu. Na przykład student, który studiuje dziennikarstwo może potrzebować 160 godzin praktyk, a student medycyny około 300 godzin.

Zazwyczaj pracodawca, który przyjął do swojej firmy studenta, zaprasza go kilka razy w tygodniu i przydziela mu minimalne zadania oraz zapoznaje z pracą i specjalnością. W czasie trwania praktyk ma się przydzielonego opiekuna, który jest za studenta odpowiedzialny i na koniec podpisuje wszystkie niezbędne dokumenty. Niektóre uczelnie zapewniają studentom dzienniczek praktyk, w którym opiekun musi opisać, co zrobił praktykant i czego się nauczył.

Czy Ukraińcy mogą odbyć praktyki w Ukrainie?

Aby odbyć praktykę w Ukrainie, należy przede wszystkim uzgodnić tę kwestię ze swoją uczelnią. Nie wszystkie uczelnie się na to zgadzają, bo wtedy trzeba oficjalnie przetłumaczyć dziennik praktyk na język polski i uzyskać jego akceptację.

Jakie dokumenty są potrzebne do przyjęcia na praktyki?

Aby zaliczyć praktyki, należy:

  • Odbyć praktyki na podstawie umowy z uczelnią (skierowanie na praktykę);
  • Jeśli student pracuje na etacie w swoim kierunku studiów lub ma własną firmę, to również może być zaliczone jako praktyka. Musi mieć zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub oświadczenie, jeśli prowadzi własną firmę.

Jak potwierdzić odbycie praktyk?

W celu potwierdzenia odbycia praktyki student musi dostarczyć opiekunowi praktyk do podpisu dokumenty potwierdzające odbycie praktyki. Na przykład:

  • skierowanie na praktykę;
  • porozumienie w sprawie praktyk;
  • sprawozdanie z praktyki;
  • zaświadczenie z ustawy o odbywaniu praktyk;
  • powiadomienie studenta o odbytej praktyce.
Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Migrant.biz
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom