Як описати людину польською мовою? 20 польських прикметників

Як описати людину польською мовою? 20 польських прикметників

Додано: 
Nauka języków obcych
Nauka języków obcych Джерело: Shutterstock / ivosar
Все більше українців у Польщі починають вчити польську мову, щоб швидше пристосуватися до життя в іншій країні та краще розумітися з місцевими жителями. Wprost Ukraina підготував 20 найпопулярніших польських прикметників, які найчастіше використовують поляки для того, щоб охарактеризувати особу.

Якщо ви тільки починаєте вчити польську, то варто дізнатися про те, що в польській мові прикметники чоловічого роду у називному відмінку зазвичай закінчуються на голосний -y. У випадках, коли основна частина слова закінчується на -k, -g або будь-які м’які приголосні, слово буде закінчуватися на голосний -i. У жіночому роді зазвичай прикметники закінчуються на голосний -a aбо -ia. У середньому – -e або -ie.

Нижче ви можете знайти список польських прикметників, які часто використовуються поляками для того, щоб описати зовнішність та характер особи. Наприклад:

 • agresywny/ agresywna/ agresywne – агресивний/агресивна
 • ładny/ładna/ładne – гарний/гарна
 • dobry/dobra/ dobre – добрий/добра
 • przystojny – прикметник, що описує суто чоловічу красу. Для опису жіночої краси зазвичай використовують прикметник – ładna – гарна
 • mądry/mądra – мудрий/мудра
 • pracowity/pracowita – працьовити/працьовита
 • rozumny/rozumna – розумний/розумна
 • utalentowany/utalentowana – талановитий/талановита
 • szczęśliwy/szczęśliwa – щасливий/щаслива
 • pewny/pewna siebie – впевнений/впевнена у собі
 • wysoki/wysoka – високий/висока
 • wysportowany/wysportowana – спортивний/спортивна
 • brzydki/brzydka/brzydkie – потворний/потворна/потворне
 • biedny/biedna – бідний/бідна
 • bogaty/bogata – богатий/богата
 • fajny/fajna – файний/файна
 • głupi/głupia – дурний/дурна
 • gruby/gruba – товстий/товста
 • grzeczny/grzeczna – ввічливий/ввічлива
 • inteligentny/inteligentna – інтелігентний/інтелігентна

Важливо також зазначити,що у польсьій мові прикметники у реченнях найчастіше вживають у родовому відмінку. Наприклад:

– On jest bardzo przystojnym (називний: przystojny) mężczyzną/ Він є дуже гарним чоловіком.

– Ona jest wysoką i wysportowaną dziewczyną – Вона є високою і спортивною дівчиною.

Opracowała: Kateryna Orda
Джерело: uainkraków.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам