Jak opisać osobę po polsku? 20 polskich przymiotników

Jak opisać osobę po polsku? 20 polskich przymiotników

Dodano: 
Nauka języków obcych
Nauka języków obcych Źródło:Shutterstock / ivosar
Coraz więcej Ukraińców w Polsce zaczyna naukę języka polskiego, aby szybciej przystosować się do życia w innym kraju. Wprost Ukraina przygotował 20 najpopularniejszych polskich przymiotników, które są często używane przez Polaków.

Przymiotniki w języku polskim w rodzaju męskim w mianowniku zwykle kończą się samogłoską -y. W przypadkach, gdy główna część wyrazu kończy się na -k, -g lub jakiekolwiek spółgłoski miękkie, wyraz zakończy się samogłoską -i. W płci żeńskiej przymiotniki zwykle kończą się samogłoską -a lub -ia. W rodzaju neutralnym są to -e lub -ie.

Poniżej umieściliśmy listę polskich przymiotników, do opisania wyglądu i charakteru osób, które są często używane przez Polaków. Wśród nich są:

 • agresywny/ agresywna/ agresywne – агресивний/агресивна/агресивне
 • ładny/ładna/ładne – гарний/гарна/гарне
 • dobry/dobra/dobra – добрий/добра/добре
 • przystojny – przymiotnik opisujący męską urodę. Żeby opisać kobiecą urodę, zwykle używamy przymiotnik ładna
 • mądry/mądra – мудрий/мудра
 • pracowity/pracowita – працьовитий/працьовита
 • rozumny/rozumna – розумний/розумна
 • utalentowany/utalentowana – талановитий/талановита
 • szczęśliwy/szczęśliwa – щасливий/щаслива
 • pewny/pewna siebie – упевнений/упевнена у собі
 • wysoki/wysoka – високий/висока
 • wysportowany/wysportowana –спортивний/спортивна
 • brzydki/brzydka/brzydkie – потворний/потворна/потворне
 • biedny/biedna – бідний/бідна
 • bogaty/bogaty – богатий/богата
 • fajny/fajna – файний/файна
 • głupi/głupia – дурний/дурна
 • gruby/gruba – товстий/товста
 • grzeczny/grzeczna –ввічливий/ввічлива
 • inteligentny/inteligentna – інтелігентний/інтелігентна

Należy również zwrócić uwagę na to, że w języku polskim przymiotniki najczęściej używane są w zdaniach w przypadku dopełniacza. Na przykład:

On jest bardzo przystojnym (mianownik: przystojny) mężczyzną/ Він є дуже гарним чоловіком.

Ona jest wysoką i wysportowaną dziewczyną/Вона є високою і спортивною дівчиною.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: uainkraków.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom