Що об'єднує українців? Більшість вибирає одну відповідь

Що об'єднує українців? Більшість вибирає одну відповідь

Додано: 
Ukraiński paszport zdjęcie ilustracyjne
Ukraiński paszport zdjęcie ilustracyjne Джерело: Shutterstock
Чи українці хочуть будувати своє майбутнє на Батьківщині? Чи пишаються вони своєю національністю і що їх об'єднує? Ці та інші питання були підняті в останньому опитуванні. Подаємо детальні результати дослідження.

5-12 серпня Фонд Демократичних Ініціатив ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова провели опитування серед громадян України. Респондентів запитали, чи пишаються вони тим, що є громадянами України. 90,4 відсотка респондентів відповіли ствердженням. Питання також поставили більш детально. Учасники дослідження повинні були вказати ступінь емоцій. 54,5 відсотків відповіли, що дуже пишаються своєю національністю.

Віра в перемогу об’єднує українців

Згідно з опитуванням, 72,5 відсотків респондентів вважають, що сьогодні українське суспільство об’єднує надія на перемогу у війні з Росією. 48,1 відсотка респондентів вважають це надією на краще майбутнє, 35,9 відс. – патріотичні почуття 31,2 відс. – прагнення разом долати життєві труднощі, 27,5 відс. – відчуття втрати нормального життя, 23,7 відс. - родинно-соціальні почуття.

Трохи менше відповіли на такі відповіді: страх перед майбутнім (14,5%), мова спілкування (12,8%), невдоволення владою (4,2%), релігія (4,1%), етнічне походження (3,9%), політична переглядів (3,7%). 0,9 відсотка респондентів стверджують, що українське суспільство нічим не об’єднане, а 0,6 відс. респондентів вказали відповідь «різні» питання. 1 відсоток респондентів не зміг відповісти однозначно. У цьому питанні респонденти могли вибрати кілька відповідей.

Незалежна Україна. Опитування про референдум

Якби сьогодні відбувся референдум про проголошення незалежності України, 87,5 відс. респондентів заявляють, що проголосували б за незалежність держави. 3,2 відсотка проголосували б проти, 5,5 відс не скористалися своїм правом голосу, а решта не дали чіткої відповіді. Причому 67,8 відс. учасників опитування заявили, що вважають Україну справді незалежною державою – 15,7 відсотка. дотримується протилежної думки.

Також респондентів запитували, чого було більше: позитиву чи негативу за роки незалежності України. 37,2 відсотка виявили, що хороші події переважують негативні. Протилежної думки – 15,1 відсотка. респондентів. 40,5 відсотків стверджували, що між позитивними і негативними подіями можна поставити знак рівності. Інші не відповіли однозначно.

На запитання, чи хотіли б вони будувати своє майбутнє життя в Україні, 62,9 відсотка. відповіли ствердженням, а 25,5 проц. - «мабуть так». 0,8 відсотка не хотіли б жити в Україні, а 3,4 відс. - «мабуть ні». 7,4 відсотка респондентів не визначилися.

Опитування проводилося шляхом особистого опитування осіб віком від 18 років по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій АР Крим та Донбасу, а також частини Запорізької, Миколаївської та Харківської областей. Загалом було опитано 2024 респонденти.

Opracowała: Kateryna Orda
Джерело: interfax.com.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам