Co jednoczy Ukraińców? Większość wskazuje jedną odpowiedź

Co jednoczy Ukraińców? Większość wskazuje jedną odpowiedź

Dodano: 
Ukraiński paszport zdjęcie ilustracyjne
Ukraiński paszport zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Czy Ukraińcy chcą budować swoją przyszłość w ojczyźnie? Czy są dumni ze swojej narodowości i co ich jednoczy? Te i inne pytania zostały postawione w najnowszym sondażu. Przedstawiamy szczegółowe wyniki badania.

W dniach 5-12 sierpnia Fundacja Inicjatyw Demokratycznych im. Ilka Kuczeriwa wraz ze służbą socjologiczną Centrum Razumkowa przeprowadziła sondaż wśród obywateli Ukrainy. Respondentów zapytano, czy są dumni z tego, że są obywatelami Ukrainy. 90,4 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Pytanie zostało zadane również w bardziej szczegółowy sposób. Uczestnicy badania mieli wskazać stopień towarzyszących im emocji. 54,5 proc. odpowiedziało, że jest bardzo dumne ze swojej narodowości.

Wiara w zwycięstwo jednoczy Ukraińców

Według sondażu 72,5 proc. ankietowanych uważa, że dziś społeczeństwo ukraińskie jednoczy nadzieja na zwycięstwo w wojnie, którą w Ukrainie rozpętała Rosja. 48,1 proc. badanych myśli, że to nadzieja na lepszą przyszłość, 35,9 proc. – patriotyczne uczucia, 31,2 proc. – dążenie do wspólnego pokonywania trudności życiowych, 27,5 proc. – poczucie utraty normalnego życia, 23,7 proc. – uczucia rodzinne i społeczne.

Nieco mniej wskazań uzyskały odpowiedzi: lęk o przyszłość (14,5 proc.), język komunikacji (12,8 proc.), niezadowolenie z rządu (4,2 proc.), religia (4,1 proc.), pochodzenie etniczne (3,9 proc.), poglądy polityczne (3,7 proc.). 0,9 proc. ankietowanych twierdzi, że ukraińskiego społeczeństwa nie jednoczy nic, a 0,6 proc. badanych wskazało na odpowiedź „różne” sprawy. 1 proc. respondentów nie potrafił odpowiedzieć jednoznacznie. W tym pytaniu badani mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi.

Niepodległa Ukraina. Sondaż ws. referendum

Gdyby dziś odbyło się referendum w sprawie proklamowania niepodległości Ukrainy 87,5 proc. respondentów deklaruje, że zagłosowałoby za niezależnością państwa. 3,2 proc. zagłosowałoby przeciw, 5,5 proc. nie skorzystałoby z prawa do oddania głosu, a reszta nie odpowiedziała jednoznacznie. Ponadto 67,8 proc. uczestników omawianego badania stwierdziło, że uważa Ukrainę za rzeczywiście niepodległe państwo, 15,7 proc. jest przeciwnego zdania. Pozostali tworzą grupę niezdecydowanych.

Respondentów zapytano również, czy w latach niepodległości Ukrainy było więcej pozytywów czy negatywów. 37,2 proc. stwierdziło, że dobre zdarzenia przeważały nad negatywnymi. Przeciwnego zdania było 15,1 proc. ankietowanych. 40,5 proc. stwierdziło, że między pozytywnymi i negatywnymi zdarzeniami można postawić znak równości. Pozostali nie odpowiedzieli jednoznacznie.

Na pytanie, czy chcieliby budować swoje przyszłe życie w Ukrainie, 62,9 proc. odpowiedziało twierdząco, a 25,5 proc. – „prawdopodobnie tak”. 0,8 proc. nie chciałaby mieszkać w Ukrainie, a 3,4 proc. – „prawdopodobnie nie”. 7,4 proc. badanych to osoby niezdecydowane.


Badanie zostało przeprowadzone metodą bezpośrednich wywiadów wśród osób powyżej 18 roku życia na terenie całej Ukrainy, z wyjątkiem czasowo okupowanych terytoriów Autonomicznej Republiki Krymu i Donbasu, a także części obwodów zaporoskiego, mikołajowskiego i charkowskiego. Łącznie przeprowadzono wywiady z 2024 respondentami.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: interfax.com.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom