Польский Національний науковий центр запрошує студентів з України взяти участь у новій стипендіальній програмі

Польский Національний науковий центр запрошує студентів з України взяти участь у новій стипендіальній програмі

Додано: 
Narodowy Centrum Nauki w trakcie przyjęcia programu stypendialnego
Narodowy Centrum Nauki w trakcie przyjęcia programu stypendialnego Джерело: Narodowy Centrum Nauki
Проект дає можливість продовжити навчання, підготувати дисертацію чи докторську дисертацію, а також інші форми навчання в польських наукових закладах. Бюджет програми становить 1,2 млн злотих

Хто може подати заявку?

Право подавати заявки мають університети та інші наукові установи. Організація, яка подає заявку на отримання гранту, повинна ідентифікувати дослідника, який підтримує грантоотримувача. Заявка також має містити план інтеграції студента чи молодого вченого в польську наукову спільноту та інформацію про переваги, які українська академічна спільнота може отримати від знань і досвіду, які переможець програми отримає в Польщі.

Формальні вимоги

Студент/докторант, який приєднується до програми, повинен відповідати таким вимогам:

- не має докторського ступеня або еквівалентної кваліфікації (за українською системою - кандидата наук),

- внаслідок війни виїхав з України 24 лютого (або пізніше) або має намір виїхати з України,

- він був/є студентом/докторантом українського університету у 2021/2022 навчальному році або був/працює в науковій установі в Україні.

Заявник також має вказати викладача, який проводить дослідження в тій самій або суміжній галузі, що й студент/дослідник. Він не може бути бенефіціаром діяльності, що фінансується в рамках програми.

Тривалість стипендії

Стипендії призначатимуться на період від 6 до 12 місяців. Вони стартують не пізніше 1 березня 2023 року. Стипендія може бути реалізована частково дистанційно з території України, але не довше середини запропонованого періоду реалізації програми.

Термін подачі заявки

Період прийому заявок розпочався 26 липня і триватиме до 26 серпня (у обґрунтованих випадках може бути продовжений до 3 місяців). Заява подається в електронному вигляді через ePUAP на електронну адресу НЦН у певному порядку.

Фінансові ресурси

Фінансування NCN включає стипендію та витрати на вступ. Розмір стипендії на одну особу становить від 3,5 тис. до 5000 злотих. Його може бути збільшено за рахунок власних коштів приймаючої установи.

Суму необхідно розподілити на: навчання (включаючи мовні курси), виконання роботи, пов'язаної з підготовкою магістерської або докторської дисертації, надання психологічної та юридичної допомоги, пов'язаної з навчанням.

Вартість вступу студента/науковця може бути збільшена за рахунок власних коштів приймаючого ВНЗ.

Стипендіальна програма фінансується норвезькими фондами та фондами ЄЕЗ у рамках Програми фундаментальних досліджень, яку здійснює Національний науковий центр. Умови конкурсу затверджені партнером програми – Дослідницькою радою Норвегії.

Opracowała: Kateryna Orda
Джерело: Narodowy Centrum Nauki
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам