Посольство України у Варшаві почало видачу документів про середню освіту

Посольство України у Варшаві почало видачу документів про середню освіту

Додано: 
Ukraińskie świadectwa ukończenia szkoły średniej
Ukraińskie świadectwa ukończenia szkoły średniej Джерело: shutterstock.com / Valentyn Irin
Випускники закладів загальної середньої освіти, які перебувають за кордоном, можуть отримати документи про базову середню та повну загальну середню освіту в українському посольстві у Варшаві.

Згідно з рішенням Міністерства освіти і науки та Міністерства закордонних справ, випускники закладів освіти в України, які знаходяться за кордоном відтепер можуть отриматі свої документі у дипломатичних представництвах України за кордоном.

Посольство України у Варшаві почало видачу документів

Посольство України в Польщі повідомляє, що випускники українських шкіл, які виявили бажання отримати документи про базову середню освіту та повну загальну середню освіту в Посольстві України в Республіці Польща, мають з’явитися з 9:00 до 18:00 год. в будь-який зручний день за адресою: aleja Jana Chrystiana Szucha 7, 00-580 Warszawa.

Вручення документів про освіту випускникам або їх законним представникам здійснюватиметься під розписку згідно з отриманими від Міністерства освіти і науки України свідоцтвами.

Під час візиту в Посольство при собі потрібно мати паспорт, а у випадку отримання освітніх документів законним представником – документи, що прямо підтверджують цей статус (наприклад: паспорт та свідоцтво про народження дитини, рішення суду тощо)

facebook

Що потрібно зробити, щоб отримати документі за кордоном?

Для того, щоб отримати документи про закінчення освіти за кордоном випускник повинен надіслати керівнику свого навчального закладу в Україні, тобто гімназії, школи або іншого середнього навчального закладу відповідну заявку. Заявку можна відправити поштою, факсом, електронною поштою (скан або фотокопію заявки) або будь-яким іншим способом зв’язку.

Заявку від імені випускника можуть подати його батьки, опікуни, інші законні представники або найближчі родичі. В окремих випадках випускник може подати заявку самостійно.

Керівник навчального закладу, після отримання заяв, повинен надіслати відповідний пакет документів по кожному випускнику до регіонального органу управління у справах освіти. Далі Міністерство освіти та науки документи про середню освіту передадуть до Міністерства закордонних справ, а через них у конкретні дипломатичні установи України за кордоном.

Як перевірити наявність документів?

Підтвердити наявність освітніх документів у Посольстві можна надіславши на електронну адресу emb_pl@mfa.gov.ua коротке запитання із зазначенням прізвища, імені та по-батькові учня.

Czytaj też:
Український Освітній Хаб почав свою роботу в Польщі. Пояснюємо, які послуги надаються

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Джерело: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам