Створено новий онлайн-сервіс для іноземців у Польщі

Створено новий онлайн-сервіс для іноземців у Польщі

Додано: 
Proces wypełniania dokumentów
Proces wypełniania dokumentów Джерело: Shutterstock / Portrait Image Asia
Центр управління в справах іноземців запустив офіційний сайт для іноземців у Польщі. Портал дає можливість отримати необхідну інформацію про міграційні процедури.

Новий офіційний сайт для іноземнців у Польщі дає можливість, надіслати заяву на отримання посвідки на проживання, заповнити форми в інтуїтивно зрозумілому майстрі, правильно підготувати документи та отримати необхідну інформацію про міграційні процедури. Сайт доступний за посиланням у семи мовних версіях, в тому числі в українській.

Сайт: що можна зробити за його допомогою?

Завдяки новому порталу іноземці можуть заповнити онлайн анкети на отримання дозволу на тимчасове або постійне проживання та надіслати їх відповідному воєводі. Після подачі заяви у віртуальному Модулі обслуговування громадян наразі необхідно її роздрукувати, підписати та пред'явити паперову версію під час особистого візиту до обласного управління. Однак у майбутньому портал повністю забезпечить можливість подачі заяви в електронному вигляді.

Під час заповнення електронної форми заяви-анкети в модулі Case Service, іноземець має можливість вибору контенту з випадаючих списків. Для правильного заповнення заяви він може скористатися контекстно-залежною допомогою, яка перекладена іноземними мовами та запобіжниками від залишення полів незаповненими при заповненні заяв. Ці рішення спрямовані на підвищення ефективності процесу оформлення посвідки на тимчасове проживання вже на етапі подання заяви.

Веб-сайт mos.cudzoziemcy.gov.pl також дає можливість для:

  • перевірки можливостей перебування в залежності від ситуації, в якій перебуває іноземець
  • доступ до інформації про процедури, що регулюють в'їзд, перебування та виїзд іноземців з Польщі
  • доступ до бази даних поширених запитань
  • доступ до інформації про найбільш поширені помилки на різних етапах процедур
  • доступ до чек-листів процедур з метою перевірки того, чи всі кроки, що ведуть до отримання посвідки на проживання, були виконані
  • доступ до навчальних відеоматеріалів та публікацій Управління у справах іноземців та інших установ
  • використання активних PDF-форм для заповнення в електронному вигляді
  • завантажити інші форми заяв з питань легалізації перебування іноземців.

Проект співфінансується в рамках програми Національного фонду притулку, міграції та інтеграції "Безпечний притулок".

Opracowała: Kateryna Orda
Джерело: gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам