Ваші права порушили у Польщі? Зверніться до омбудсмена

Ваші права порушили у Польщі? Зверніться до омбудсмена

Додано: 
Dłonie dwóch osób
Dłonie dwóch osób Джерело:Unsplash
Омбудсмен це незалежний інститут, який виконує функцію захисника свободи та права людини та громадянина. Розповідаємо, як українцям звернутись до нього та які для цього можуть бути причини?

Офіс Омбудсмена – це державна установа, що діє в Польщі з 1987 року, завданням якої є захист прав людини. Омбудсмен, який призначається з 1988 року, діє як захисник прав людини, і першою особою, яка обіймала цю посаду, була Єва Лентовська, призначена Сеймом 19 листопада 1987 року.

Нинішню посаду обіймає Марчін Вйончек, який приступив до виконання своїх обов'язків 23 липня 2021 року. Діяльність омбудсмена регулюється Конституцією Республіки Польща, а допоміжним підрозділом омбудсмена є Канцелярія омбудсмена. Цей офіс знаходиться у Варшаві на проспекті Solidarności 77, а окремі частини офісу розташовані на вулиці Długa 23/25.

Хто може звернутися до омбудсмена та які функції він виконує?

До омбудсмена може звернутися будь-яка особа, в тому числі іноземець, який знаходиться на території Польщі, вважає, що польська держава порушила його права або вважає, що до нього нерівно ставляться через те, ким він є (дискримінація).

Омбудсмен виконує ряд функцій, які допомагають відстояти права людей у Польщі, між іншим:

 • перевіряє факти, призначені заявником, причому робить це сам або може звернутися з проханням розслідувати справу в інший контролюючий орган;
 • розслідує справу на місці і запитує матеріали справи або інформацію про стан справи від кожної установи;
 • після розгляду справи та встановлення факту порушення прав і свобод людини і громадянина направляє запит до компетентного органу, організації чи установи, в якій відбулося таке порушення, або до вищестоящого органу про усунення порушення;
 • звертається до Конституційного трибуналу для перевірки відповідності статуту Конституції та ратифікованим міжнародним договорам або для перевірки відповідності положень законів нижчого рівня актам вищого рівня;
 • звертається до воєводського адміністративного суду з аналогічним клопотанням щодо відповідності акту місцевого законодавства актам вищого рівня;
 • хоча сам омбудсмен не має законодавчої ініціативи, він може звертатись до компетентних органів з проханням про законодавчу ініціативу або про видачу чи внесення змін до правового акту нижчого рівня;
 • має право подати касаційну скаргу у кримінальній справі до Верховного Суду;
 • вирішує справи щодо порушення адміністративного провадження, бере участь в адміністративному провадженні на правах прокурора та подає скарги до адміністративного суду на дії та дії органу державного управління, а також подає касаційну скаргу на рішення обласного адміністративного суду до Вищого адміністративного суду;
 • вимагає порушення уповноваженим обвинувачем підготовчої справи у кримінальній справі про злочин, порушеному від відомства;
 • вирішує справи щодо про покарання за проступок, а також про скасування судом вироку, що набрав законної сили, у справі про проступок;
 • звертається до суду про скасування рішення правоохоронних і юстиційних чи позасудових органів у справах про осіб, репресованих за діяльність задля незалежного існування Польської Держави.

Як звернутись до польського омбудсмена?

Якщо у вас виникла ситуація, яку може вирішити польський омбудсмен, тоді ви можете звернутись до нього:

Своє звернення ви можете надсилати українською, польською та англійською мовами. Звернення до нього безкоштовне, але якщо ви не знаєте чи зможе він надати вам допомогу, радимо перш за все зателефонувати на безкоштовну „гарячу лінію” за номером 800 676 676.

Що потрібно написати у зверненні?

Для того, щоб звернення до установи було правильним потрібно перш за все вказати наступні дані:

 • ім'я та прізвище особи, яка подає звернення;
 • адресу проживання;
 • опис ситуації (точно вказати, до чого відноситься питання, і надати короткі й точні аргументи, що показують порушення свободи або права);
 • долучити відповідні документи (до кожного листа повинні бути додані необхідні документи, копії або витяги, якими володіє заявник).

Зібрані дані будуть використовуватися для реєстрації та розгляду справи, включаючи вжиття заходів та надання відповіді.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Джерело: yavp.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам