Підвищення мінімальної заробітної плати у 2024 році. Що зміниться?

Підвищення мінімальної заробітної плати у 2024 році. Що зміниться?

Додано: 
Dziewczyna trzyma w rękach banknoty
Dziewczyna trzyma w rękach banknoty Джерело:Shutterstock / Sheviakova Kateryna
Уряд Польщі прийняв постанову про мінімальну заробітну плату та погодинну ставку на 2024 рік. Мінімальна заробітна плата зростатиме у два етапи, що забезпечить працівникам більшу фінансову стабільність.

2024 рік принесе з собою підвищення мінімальної заробітної плати, що є важливим кроком у турботі про права працівників. З 1 січня мінімальна зарплата становитиме 4242 злотих брутто, що на 752 злотих більше порівняно з попереднім роком (на 21,5 відсотка порівняно з сумою, що діяла у 2023 році). В середньому працівник у Польщі отримуватиме 3222 злотих на руки.

Крім того, з 1 липня 2024 року мінімальна заробітна плата буде підвищена до 4300 злотих брутто (3262 злотих нетто), що на 700 злотих більше, ніж у липні 2023 року (на 19,4 відсотки), і сприятиме поступовому поліпшенню фінансових умов працівників.

Пільги для працівників за цивільно-правовими договорами

Підвищення стосується також працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами. Мінімальна погодинна ставка буде підвищена з 1 січня 2024 року до 27,70 злотих, що на 4,9 злотих більше, ніж у попередньому році, або на 21,5 відсотка.

Також з 1 липня 2024 року мінімальна погодинна ставка зросте до 28,10 злотих, що на 4,6 злотих більше, ніж у липні 2023 року, тобто на 19,5 відсотка. Наразі мінімальна заробітна плата в Польщі становить 3 600 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка – 23,50 злотих.

Czytaj też:
Як зареєструватися в Польщі? Що потрібно знати про постійне та тимчасове проживання

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Джерело: gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам