Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku. Co się zmieni?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku. Co się zmieni?

Dodano: 
Dziewczyna trzyma w rękach banknoty
Dziewczyna trzyma w rękach banknoty Źródło:Shutterstock / Sheviakova Kateryna
Polski rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowej na rok 2024. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach, zapewniając pracownikom większą stabilność finansową.

Rok 2024 przyniesie ze sobą podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, co stanowi ważny krok w dbaniu o prawa pracowników. Od 1 stycznia minimalna pensja wyniesie 4242 zł brutto, co oznacza wzrost o 752 zł w porównaniu z rokiem poprzednim (o 21,5 proc. w stosunku do kwoty obowiązującej w 2023 roku). Na rękę pracownik w Polsce dostanie średnio 3222 zł.

Dodatkowo, od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie zostanie zwiększone do 4300 zł brutto (3262 zł netto), co stanowi wzrost o 700 zł w porównaniu do lipca 2023 roku (o 19,4 proc.) i przyczynia się do stopniowej poprawy warunków finansowych pracowników.

Korzyści dla pracowników w ramach umów cywilnoprawnych

Podwyżki dotyczą także pracowników zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych. Minimalna stawka godzinowa zostanie zwiększona od 1 stycznia 2024 roku do 27,70 zł, co stanowi podwyżkę o 4,9 zł w porównaniu do roku poprzedniego, czyli wzrost o 21,5 proc.

Również od 1 lipca 2024 roku minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 28,10 zł, co oznacza dodatkowe 4,6 zł w stosunku do lipca 2023 roku, co stanowi wzrost o 19,5 proc. Obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 3600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa to 23,50 zł.

Czytaj też:
Jak zameldować się w Polsce? To musisz wiedzieć o pobycie stałym i czasowym

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom