I’m Ukrainian mobile app. Роботу розпочав додаток для українців в Європі

I’m Ukrainian mobile app. Роботу розпочав додаток для українців в Європі

Додано: 
Aplikacja mobilna I'm Ukrainian
Aplikacja mobilna I'm Ukrainian Джерело: iamukrainian.app
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну мільйони українців вимушено виїхали за кордон на пошук безпечного місця. Для того, щоб підтримувати українців і тримати їх разом, запустили спеціальний мобільний додаток. У чому його особливість?

На мобільних платформах вже доступний для скачування мобільний додаток I’m Ukrainian mobile app. Це програма, яка має на меті згуртувати українців, які вимушено покинули свою Батьківщину та виїхали за кордон.

Наразі додаток працює у семи країнах Європи: Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія, Австрія, Польща та Румунія. Незабаром у додаток додадуть Канаду, США, Туреччину і Грузію.

„Для того, щоб українці, які вимушено покинули Батьківщину, ні на мить не забували про неї та своє походження, розробили та реалізували проєкт I'm Ukrainian” – читаємо на офіційній сторінці додатку.

Що можна знайти у додатку?

Додаток дозволяє українцям не втрачати комунікацію, знаходити заходи, організовані українцями або для українців у Європі. У додатку можна знайти також:

  • культурні події – заходи музикантів, художників у країні;
  • мітапи – локальні заходи для українців;
  • локальні зустрічі – можна створювати в додатку зустрічі (на каву, пробіжки, культурні події, бесіди в доступному місці;
  • мапа бізнесів – пошук чи додавання локального бізнесу (кав'ярні, салони краси, СТО), який відкритий українцями чи надає знижки для українців;
  • мініком'юніті – групи українців за інтересами, місцем проживання, фахом;
  • каталог сервісів із допомоги біженцям – психологічна допомога, допомога мігрантам, мовні курси, правила переміщення громадським транспортом;
  • онлайн – курси, виставки, які доступні українцям у будь-якій країні.
Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Джерело: iamukrainian.app
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам