Aplikacja mobilna I'm Ukrainian uruchomiona dla Ukraińców w Europie

Aplikacja mobilna I'm Ukrainian uruchomiona dla Ukraińców w Europie

Dodano: 
Aplikacja mobilna I'm Ukrainian
Aplikacja mobilna I'm Ukrainian Źródło: iamukrainian.app
W wyniku pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, miliony Ukraińców zostały zmuszone do wyjazdu za granicę w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca. Aby wspierać Ukraińców i trzymać ich razem, została uruchomiona specjalna aplikacja mobilna. Co jest jej cechą wyróżniającą?

Na platformach mobilnych można już pobrać aplikację mobilną I'm Ukrainian. Jest to program, który ma na celu zjednoczenie Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny i wyjazdu za granicę.

Aplikacja jest obecnie dostępna w siedmiu krajach europejskich: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Polsce i Rumunii. Do aplikacji wkrótce dołączą Kanada, USA, Turcja i Gruzja.

„Projekt I'm Ukrainian został opracowany i wdrożony po to, aby Ukraińcy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny, nigdy nie zapomnieli o niej i swoim pochodzeniu” – czytamy na oficjalnej stronie aplikacji.

Co można znaleźć w aplikacji?

Aplikacja pozwala Ukraińcom pozostać w kontakcie i znaleźć wydarzenia organizowane przez Ukraińców lub dla Ukraińców w Europie. Aplikacja zawiera również:

  • wydarzenia kulturalne – imprezy muzyków i artystów w kraju;
  • Meetups – lokalne wydarzenia dla Ukraińców;
  • spotkania lokalne – w aplikacji możesz tworzyć spotkania (na kawę, jogging, wydarzenia kulturalne, rozmowy w dostępnym miejscu;
  • mapa biznesu – wyszukaj lub dodaj lokalne biznesy (kawiarnie, salony kosmetyczne, stacje paliw), które są otwierane przez Ukraińców lub oferują zniżki dla Ukraińców;
  • mini społeczności – grupy Ukraińców oparte na zainteresowaniach, miejscu zamieszkania, zawodzie;
  • katalog usług pomocowych dla uchodźców – pomoc psychologiczna, pomoc dla migrantów, kursy językowe, zasady podróżowania komunikacją miejską;
  • kursy online, wystawy, które są dostępne dla Ukraińców w każdym kraju.
Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: iamukrainian.app
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom