Безкоштовний громадський транспорт для учнів у Вроцлаві

Безкоштовний громадський транспорт для учнів у Вроцлаві

Додано: 
Uczniowie idą do szkoły. Zdjęcie ilustracyjne
Uczniowie idą do szkoły. Zdjęcie ilustracyjne Джерело: Shutterstock
З 1 вересня учні шкіл зможуть безкоштовно їздити у громадському транспорті Вроцлава. Пільги також доступні для учнів з України.

З 1 вересня Міська Рада Вроцлава ухвалила рішення про безкоштовний проїзд для учнів польських шкіл. Це також відноситься до учнів, які продовжують дистанційне навчання в українських школах.

Під час перевірки квитків у транспорті учні мають показати свій учнівський квиток, а особи, які навчаються дистанційно – заяву про дистанційне навчання та документ, що посвідчує особу.

Учні з України також зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Знижка поширюється тільки на учнів до 21 року життя і не відноситься до студентів вищих закладів.

За даними Польского Міністерства освіти і науки, на початку вторгнення Росії в Україну майже 600 тис. українських студентів залишилися на дистанційному навчанні. 200 тисяч з них відразу почали навчання в польських школах.

Opracowała: Kateryna Orda
Джерело: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам