Darmowa komunikacja miejska dla uczniów we Wrocławiu

Darmowa komunikacja miejska dla uczniów we Wrocławiu

Dodano: 
Uczniowie idą do szkoły. Zdjęcie ilustracyjne
Uczniowie idą do szkoły. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Od 1 września uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Obejmuje to również uczniów z Ukrainy.

Urząd Miejski we Wrocławiu od 1 września podjął o decyzje o wprowadzeniu darmowego przejazdu dla uczniów polskich szkół. Dotyczy ona również osób kontynuujących naukę zdalnie w ukraińskich szkołach.

W trakcie kontroli biletów polscy uczniowie muszą pokazać legitymację szkolną, a osobę uczące się zdalnie – oświadczenie o pobieraniu nauki oraz dokument tożsamości.

Polscy uczniowie mogą również bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Zniżka dotyczy wyłącznie do uczniów do 21. roku życia i nie dotyczy studentów.

Według Ministerstwa Edukacji i Nauki w Polsce na początku inwazji Rosji na Ukrainę prawie 600 tys. ukraińskich uczniów uczyło się zdalnie. 200 tyśs. z nich od razu zaczęli studia w polskich szkołach.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 1.032.369 zł (słownie: jeden milion trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), co stanowi 79,88% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 1.292.369 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom