У Вільнюсі на "Будинку Москви" створили мурал присвячений Україні

У Вільнюсі на "Будинку Москви" створили мурал присвячений Україні

Додано: 
Mural w Wilnie poświęcony Ukrainie
Mural w Wilnie poświęcony Ukrainie Джерело: Facebook / Ambasada Ukrainy w Litwie
У столиці Литви Вільнюсі на покинутій будівлі, відомому як "Будинок Москви", з'явився величезний мурал, присвячений Україні. Про це повідомляє посольство України в Литві.

Команда художників з Литви, України та Естонії об’єднала зусилля, щоб перетворити будівлю-привид на символ України. За основу митці взяли світлину фотографа Олени Титаренко, на якій зображена Тетяна Дроботя, представниця громадської медійної організації «Паляниця», яка активно допомагає українським захисникам у Запорізькій області.

– Звичайно, ми не випадково обрали цю будівлю. «Будинок Москви» мав стати символом могутності Росії, зараз ми зафіксуємо те, що викликає конвульсії в Кремлі – стійкий опір України. У певному сенсі ми віддаємо Україні Будинок Москви, ми можемо зробити це всі разом – митці, підприємці та всі люди доброї волі, – сказала у коментарі литовській редакції авторка ідеї Ліна Шліпавічюте.

Ідею підтримало Посольство України у Литві

- Неофреска в Будинку Москви стане актуальним і потужним символом єдності країн Балтії та України, - зазначив Посол України Петро Бештаб,– ми хочемо подякувати команді та ініціаторам за реалізацію цього важливого проекту, - додав.

facebook

Фреска є роботою єдиного у світі робота-мураліста Альберта, створеного естонськими художниками та інженерами «Robot Muralist».

Opracowała: Kateryna Orda
Джерело: Facebook / Ambasada Ukrainy w Litwie
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам