W Wilnie na „Domu Moskwy” powstał mural poświęcony Ukrainie

W Wilnie na „Domu Moskwy” powstał mural poświęcony Ukrainie

Dodano: 
Mural w Wilnie poświęcony Ukrainie
Mural w Wilnie poświęcony Ukrainie Źródło:Facebook / Ambasada Ukrainy w Litwie
W stolicy Litwy – Wilnie na opuszczonym budynku zwanym „Domem Moskwy”, pojawił się ogromny mural poświęcony Ukrainie. Informację przekazała Ukraińska Ambasada w Litwie.

Zespół artystów z Litwy, Ukrainy i Estonii połączył siły, aby przekształcić budynek-widmo w symbol Ukrainy. Za podstawę artyści wzięli zdjęcie fotografki Oleny Tytarenko, które przedstawia Tetianę Drobotię, przedstawicielkę mediów wolontariatu „Palyanytsia”, organizacji aktywnie pomagającej ukraińskim obrońcom w regionie Zaporoża.

– Oczywiście nie wybraliśmy tego budynek przypadkiem. „Dom Moskwy” miał stać się symbolem potęgi Rosji, teraz uwiecznimy na nim to, co wywołuje konwulsje na Kremlu – stanowczy opór Ukrainy. W pewnym sensie oddajemy „Dom Moskwy" Ukrainie. Możemy to wszystko zrobić razem — artyści, przedsiębiorcy i wszyscy ludzie dobrej woli – powiedziała w komentarzu do litewskiej redakcji autorka pomysłu, Lina Shlipavičiute.

Pomysł poparła Ambasada Ukrainy

– Mural na Domu Moskwy stanie się aktualnym i potężnym symbolem jedności państw bałtyckich i Ukrainy – powiedział ambasador Ukrainy Petro Beshta. – Serdecznie dziękujemy zespołowi i inicjatorom za realizację tego ważnego projektu – dodał.

facebook

Mural jest dziełem jedynego na świecie muralisty robota, Alberta, stworzonego przez estońskich artystów i inżynierów „Robot Muralist”.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Facebook / Ambasada Ukrainy w Litwie
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom