4 години поїздом з Києва до Варшави. Амбітні плани перебудови України

4 години поїздом з Києва до Варшави. Амбітні плани перебудови України

Додано: 
Pociąg
Pociąg Джерело: shutterstock.com / Denis Belitsky
Відповідний проєкт міститься в Плані відновлення України, який був представлений під час конференції у Лугано, у понеділок.

У травні премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розпочне поетапне будівництво вузької європейської колії, аби з’єднати свою залізницю з європейською.

Чим відрізняється українська колія від європейської?

Потяги в Україні рухаються «широкою» колією (1 520 мм), розповсюдженою на теренах країн колишнього СРСР. Таку ж колію використовує Литва, Латвія та Естонія, а також – Білорусь. Більшість країн Євросоюзу (за винятком Іспанії та Португалії), натомість, послуговуються «вузькою» колією (1 435 мм).

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков сказав, що переведення однієї залізничної лінії на стандарт ЄС коштуватиме від 2 до 3 мільярдів доларів.

Перші згадки про перебудову

Про швидкісне сполучення між Києвом та Варшавою говорять ще з 2019 року, коли Міністерство інфраструктури анонсувало запуск швидкісного залізничного маршруту Київ-Львів-Варшава-Берлін.

4 години із Києва до Варшави

На початку року у Мінінфраструктури розповідали, що завдяки будівництву євроколії Київ – Варшава час у дорозі займатиме до 4 годин. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, сторони спільно опрацьовувати план реалізації проєкту та готувалися до його презентації проєкту на рівні ЄС.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам