4 godziny pociągiem z Kijowa do Warszawy. Ambitny punkt w Planie Odbudowy Ukrainy

4 godziny pociągiem z Kijowa do Warszawy. Ambitny punkt w Planie Odbudowy Ukrainy

Dodano: 
Pociąg
Pociąg Źródło:shutterstock.com / Denis Belitsky
Podczas poniedziałkowej konferencji w Lugano zaprezentowany został Plan Odbudowy Ukrainy. Jeden z projektów dotyczy budowy kolei dużej prędkości. Ekspresowy pociąg ma jechać z Kijowa do Warszawy.

W maju premier Denys Shmyhal zapowiedział, że Ukraina rozpocznie etapową budowę wąskiego toru europejskiego, który połączy ukraińską kolej z europejską. Obecnie problemem jest inny rozstaw torów.

Czym różnią się tory ukraińskie od torów europejskich?

Pociągi na Ukrainie jeżdżą po „szerokim” torze (1520 mm), charakterystycznym dla krajów byłego ZSRR. Z tego samego toru korzystają Litwa, Łotwa i Estonia, a także Białoruś. Większość krajów Unii Europejskiej (z wyjątkiem Hiszpanii i Portugalii) stosuje natomiast „wąską” rozstawę (1435 mm).

Minister infrastruktury Oleksandr Kubrakow powiedział, że przejście jednej linii kolejowej do standardu unijnego będzie kosztować od 2 do 3 miliardów dolarów.

Jak połączyć Ukrainę z Europą?

O szybkim połączeniu między Kijowem a Warszawą mówi się od 2019 roku, kiedy Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło uruchomienie linii szybkiej kolei Kijów-Lwów-Warszawa-Berlin.

Na początku roku w Ministerstwie Infrastruktury poinformowano, że dzięki budowie Eurotracku Kijów-Warszawa podróż zajmie do 4 godzin. Przed pełną inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę strony wspólnie opracowały plan realizacji projektu i przygotowały się do jego prezentacji na szczeblu UE.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom