Що ви знаєте про українську кухню? Перевірте себе в тесті!

Що ви знаєте про українську кухню? Перевірте себе в тесті!

Додано: 
Zdjęcie ilustracyjne, pierogi na talerzu
Zdjęcie ilustracyjne, pierogi na talerzu Джерело:Pexels / Polina Tankilevitch
Ми підготували для вас ще одну вікторину, присвячену різноманітності української кухні. Перевірте свій рівень кулінарних знань разом з Wprost Ukraina!

Українська кухня поєднує в собі різні географічні впливи та смаки. Ми підготували цей тест, щоб ви могли перевірити, наскільки добре знаєте рецепти традиційних страв, і дізнатися більше про відомі страви, які ми їмо щодня!

QUIZ:
Як добре ви знаєте страви української кухні?

Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам